Veilig
werken


Wij geven hoge prioriteit aan veiligheid en werken daarom volgens actuele veiligheidsnormen die u hieronder op deze pagina vindt.

BEI

BEI staat voor Bedrijfsvoering Elektrische Installaties. In de BEI staan veiligheidsprocedures voor het werken aan en in nabijheid van elektrische installaties.

VIAG

VIAG staat voor Veiligheidsinstructie Aardgas. In de VIAG staan veiligheidsprocedures voor het veilig werken aan en in nabijheid van hoge- en lage-drukaardgasnetten, aardgasleidingnetwerken en aardgasinstallaties.

Sleutelgebruik

Stedin stelt eisen aan het bezit en gebruik van sleutels welke toegang verstrekken tot de bedrijfsruimten zoals beschreven in de BEI/VIAG en het Stedin Bedrijf Specifiek Supplement (BSS).

Opleidingstraject

Om aan het werk te mogen in de netten van Stedin als werkverantwoordelijke LS-distributie en werkverantwoordelijke LD is het nodig om een accreditatie te krijgen van Stedin. Hiervoor kan een opleidingstraject gevolgd worden.

BEI

BEI staat voor Bedrijfsvoering Elektrische Installaties. In de BEI staan veiligheidsprocedures voor het werken aan en in nabijheid van elektrische installaties. In aanvulling op het BEI BHS en BEI BLS hebben wij een aantal zaken vastgelegd in het Stedin Bedrijf Specifiek Supplement (BSS).

Let op! Het Stedin Bedrijfsspecifiek Supplement (BEI) heeft een looptijd van een jaar die op 15 april van een kalenderjaar start. Dit betekent dat tussentijdse wijzigingen in de inhoud ingaan op 15 april van het eerstvolgende kalenderjaar.

Sleutelgebruik

U gaat aan de slag voor Stedin en wilt toegang tot de bedrijfsruimten? Hiervoor moet u zich aanmelden als sleutelaanvrager. Vraag toegang voor Stedin Sleutelbeheer.

Stedin stelt eisen aan het bezit en gebruik van sleutels welke toegang verstrekken tot de bedrijfsruimten zoals beschreven in de BEI/VIAG en het Stedin Bedrijf Specifiek Supplement (BSS). Hiervoor hebben wij een aantal zaken vastgelegd in onderstaande documenten.

Opleiding
werkverantwoordelijken (WV) ketenpartners

Om aan het werk te mogen in de netten van Stedin als werkverantwoordelijke LS-distributie en werkverantwoordelijke LD is het nodig om een accreditatie te krijgen van Stedin. Lees hier meer over het opleidingstraject dat nodig is voor accreditatie.