De warmtetransitie is de overgang naar duurzame alternatieven om woningen en panden zonder aardgas te verwarmen. Hierin spelen onze netten een belangrijke rol. Als woningen ‘van het aardgas af gaan’ verwijderen we het gasnet. Bij de overgang naar een warmtenet of warmtepomp is vanwege een hoger elektriciteitsverbruik vaak een aanpassing van het elektriciteitsnet nodig. Dit is een enorme opgave. Alleen door samen met gemeenten, woningcorporaties en andere hierbij betrokken partijen te plannen en samen op te trekken, maken we de warmtetransitie mogelijk.

Stedin-monteur brengt bestrating aan

Wijken en buurten aardgasvrij maken

Gaat u als gemeente aan de slag met een collectieve aanpak voor een aardgasvrije wijk of buurt? Wij geven inzicht in kansen, bepalen de impact van plannen en delen waardevolle kennis over de warmtetransitie in de wijk of buurt.

Medewerker aan het werk met waterstof

Gebouwen aardgasvrij maken

Bent u een woningcorporatie of energiecollectief en gaat u uw bezit verduurzamen? Wij helpen u om uw plannen voor het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van uw woningvoorraad vorm te geven.

Stedin-monteur zit bij elektriciteitskabels in zandbed

Aardgasvrije nieuwbouw

Tot 2030 worden er veel woningen bijgebouwd. Aardgasvrij bouwen is hierbij de norm. Krijgt een eerder ontworpen bouwproject toch nog een aansluiting op het aardgasnet? Dan bekijken we graag samen met u of we dit contract kunnen wijzigen via onze Inkeerregeling. Zodat u alsnog aardgasvrij bouwt.