Om van fossiele brandstoffen over te gaan naar duurzame brandstoffen en het doel van zero emissie te bereiken, moeten we het elektriciteitsnet op grote schaal aanpassen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorspelt dat er in 2030 wel 1.400 laadpunten per dag  bij moeten komen om aan de groeiende vraag naar laadinfrastructuur te voldoen. Het creëren van deze laadinfrastructuur voor alle typen van vervoer is een enorme opgave die we alleen met elkaar kunnen realiseren. Door samen te plannen en samen te werken, maken we de mobiliteitstransitie tot een succes.

Beschikbare netcapaciteit

Ons elektriciteitsnet moet vaak uitgebreid worden voor verduurzaming van mobiliteit, maar dat kost soms jaren. Hierdoor bestaat de kans dat de beschikbare capaciteit in een gebied kleiner is dan de gevraagde capaciteit. Dat noemen we congestie. Controleer of dit ook voor uw regio geldt voordat u plannen maakt. We geven u online inzicht in de netcapaciteit in onze regio.

Tesla laadt op bij een laadpaal

Samenwerking met exploitanten van laadinfrastructuur

Bent u een Charge Point Operator (CPO) die laadpalen beheert en plaatst? Samen kijken we naar geschikte locaties. We denken graag mee met uw plannen en bepalen en realiseren de aanpassingen op ons net die nodig zijn om de laadinfrastructuur optimaal te gebruiken.

Snelweg vol met auto's en vrachtwagens

Haalbaarheid voor bedrijven met een wagenpark

De eerste Zero Emissie Zones voor stadslogistiek gaan al in 2025 van start. Nog niet alles is duidelijk, maar dat het impact heeft op veel bedrijven met een wagenpark is wel helder. Hoe sorteren we hier samen op voor, zodat we op tijd klaar zijn voor deze nieuwe regelgeving?

GERELATEERDE ONDERWERPEN

De NAL organisatie

De NAL organisatie

Maak gebruik van de kennis en inzichten van het programma Nationale Agenda Laadinfrastructuur van de overheid.
Lees meer over de NAL
Gekleurde auto aan laadpaal

ElaadNL

Benut de informatie van ElaadNL, hét kennis instituut voor laadinfrastructuur in Nederland. 


ElaadNL
Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Beschikbare netcapaciteit

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Onze kaarten geven inzicht in de actuele netcapaciteit.

Bekijk beschikbare netcapaciteit
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Flexibiliteitsdiensten

Klanten en marktpartijen kunnen met flexibel vermogen bijdragen aan het optimaal benutten van ons elektriciteitsnet. 

Lees meer over flexibiliteitsdiensten