De buurtaanpak

Buurt voor buurt het elektriciteitsnet verzwaren

De energietransitie brengt voor ons elektriciteitsnet veel veranderingen met zich mee. We gebruiken steeds meer stroom, bijvoorbeeld voor het verwarmen en koelen van woningen. Ook leveren we steeds meer stroom terug aan het elektriciteitsnet. Het gevolg? Er ontstaat file op het elektriciteitsnet. Om dit zoveel mogelijk te verminderen, starten we met de buurtaanpak. We doen dat in stappen en buurt voor buurt. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst genoeg stroom kunnen vervoeren van en naar woningen. Daardoor kan iedereen stroom blijven gebruiken, terugleveren en verduurzamen. 

Zo werkt de buurtaanpak

Buurt voor buurt gaan we het elektriciteitsnet de komende jaren verzwaren en uitbreiden. Dit doen we door méér rotondes, kruispunten en wegen aan te leggen in de vorm van dikkere kabels en het plaatsen van extra distributiestations (dit noemen we ook wel elektriciteitshuisjes). Zo kunnen we de stroom beter verdelen over de buurt en meer stroom vervoeren.

Dit is een enorme opgave. Voor 2030 moeten we maar liefst 4.000 nieuwe elektriciteitshuisjes plaatsen en breiden we ons elektriciteitsnet uit met kilometers aan kabels. Als we dit niet doen, kunnen we zoiets vanzelfsprekends als stroom uit het stopcontact, niet meer waarborgen. We zorgen er dus met elkaar voor dat dit mogelijk is, burgers, bedrijven en overheden. Daar horen extra huisjes bij in de buurt.

1 op de 3 straten open

Onze werkzaamheden hebben impact op de openbare ruimte in de buurten. Dit betekent dat 1 op de 3 straten open moet voor graafwerkzaamheden. We doen er alles aan om overlast te minimaliseren door zorgvuldig en slim te plannen. Ook combineren we zoveel mogelijk verzwarings- en uitbreidingswerkzaamheden.

We maken het elektriciteitsnet in elke buurt zoveel mogelijk klaar voor de toekomst, en zorgen ervoor dat iedereen stroom kan blijven gebruiken en opwekken. Zo kunt u blijven verduurzamen en heeft u zo min mogelijk last van spanningsproblemen op het elektriciteitsnetAan het werk in uw buurt

De buurtaanpak betekent dat u ons steeds vaker aan het werk ziet. Op een gegeven moment ook in uw eigen buurt. De werkzaamheden in uw buurt zijn afgestemd met de gemeente. Als wij in uw buurt aan de slag gaan, informeren wij u daarover. U ontvangt een brief zodra we de locaties van de nieuwe stations hebben afgestemd met de gemeente. Twee weken voordat we aan de slag gaan, ontvangt u weer een brief met daarin de belangrijkste informatie over de werkzaamheden.

Tip: zodra wij aan de slag gaan in uw buurt, houden wij u via de Stedin Bouwt App graag op de hoogte van de actuele planning en de laatste ontwikkelingen. U kunt via deze app ook contact met ons opnemen. 


Download kosteloos de Stedin Bouwt App via de Appstore of Google Play Store. Zoek vervolgens naar projecten bij u in de buurt en klik op 'volgen'.

Stedin Bouwt App logo

Waar komt het elektriciteitshuisje?

Samen met de gemeente kijken we zorgvuldig naar de locatie van het station. Bij het kiezen van de plek van het elektriciteitshuisje houden we met veel dingen rekening. Belangrijke punten zijn:

Op een centrale plek

Om aan zoveel mogelijk woningen elektriciteit te kunnen leveren, moet het station op een centrale plek staan.

Aanwezige kabels in de grond

De ligging van onze kabels, maar ook van andere kabels in de grond, bepaalt welke plek wel en niet kan. In overleg met de gemeente houden we zo veel mogelijk rekening met bomen of struiken. En gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld met parkeerplekken, groen en speelveldjes.

Bereikbaarheid

Het station moet via de openbare weg bereikbaar zijn. Zo kunnen we er goed bij als we aan het station moeten werken. 

Veiligheid

Er moet genoeg ruimte rond het station zijn om veilig te werken. Onze stations voldoen altijd aan alle technische veiligheidsvoorschriften en regels over de afstand van het station tot woningen, andere panden en objecten boven de grond.

Passend in en voor de omgeving

Als meerdere plekken geschikt zijn, dan kiezen we samen met de gemeente de plek die het meest passend is in en voor de omgeving.

Drukte op het elektriciteitsnet 

Met de buurtaanpak voorkomen we problemen met de beschikbaarheid van stroom. Mogelijk heeft u problemen met het terugleveren van uw zelfopgewekte stroom, knipperend licht, kapotte apparatuur, een warmtepomp die afslaat of een laadpaal die niet altijd werkt. Dit noemen wij spanningsproblemen. Spanningsproblemen ontstaan als er op een bepaald moment te veel elektriciteit gevraagd of teruggeleverd wordt. Lees meer over spanningsproblemen, hoe u checkt of er in uw buurt spanningsproblemen zijn en wat u er zelf aan kunt doen.

Veelgestelde vragen

Waarom is het plaatsen van een elektriciteitshuisje (distributiestation) in mijn buurt nodig?

De energietransitie is in volle gang. Fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas maken plaats voor nieuwe energie zoals zonne-energie of windenergie. We gebruiken meer stroom en wekken zelf steeds meer stroom op. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet op veel plekken vol; er ontstaat file op het elektriciteitsnet. Daarom is een enorme uitbreiding van ons net nodig. Dat betekent dat we meer elektriciteitshuisjes moeten plaatsen en méér en dikkere kabels leggen. Extra elektriciteitshuisjes zorgen ervoor dat de stroom beter wordt verdeeld in de buurt en het net meer stroom kan vervoeren. 

Hebben omwonenden inspraak op de locatie van het elektriciteitshuisje?

Nee, de directe omgeving heeft geen inspraak in de locatie. We zoeken de locatie van het elektriciteitshuisje zorgvuldig uit, samen met de gemeente. We houden onder andere rekening met een locatie die het minst overlast veroorzaakt voor de omgeving en zorgen ervoor dat het elektriciteitshuisje op een centrale plek staat zodat we zoveel mogelijk woningen kunnen voorzien van stroom.

Kan er bezwaar gemaakt worden tegen het plaatsen van een elektriciteitshuisje?

Bezwaar maken is niet mogelijk omdat voor dit type elektriciteitshuisje geen vergunning nodig is. Samen met de gemeente bepalen wij de plaats en het type elektriciteitshuisje. Binnen alle technische mogelijkheden wordt wel altijd gezocht naar een plaats die het minst belastend is voor de omgeving.

Wat kan ik weer als het elektriciteitsnet is verzwaard?

Zodra het elektriciteitsnet in uw buurt is verzwaard, kunt u ook in de toekomst stroom blijven gebruiken en terugleveren. U kunt uw woning (verder) verduurzamen én u heeft zo min mogelijk last van spanningsproblemen. Het elektriciteitsnet is zoveel mogelijk klaar voor de toekomst.

Waarom pakt Stedin niet alle buurten in één gemeente in één keer aan?

We maken buurt voor buurt ons verzorgingsgebied klaar voor de toekomst. De volgorde is bepaald op basis van de benodigde extra capaciteit die nodig is in een buurt. Denk aan de toename van het elektriciteitsverbruik en de ontwikkelingen die we op ons af zien komen, zoals de enorme groei van zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Dit kan verschillen per buurt binnen één gemeente. Ook is het voor Stedin onmogelijk om overal tegelijkertijd aan de slag te gaan. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met voldoende arbeidskrachten, materiaal, en ruimte. Daarom voeren we de werkzaamheden niet in één keer uit in uw gemeente.

gerelateerde onderwerpen

Zonnepark met op de achtergrond een woonwijk

Drukte op het net

In steeds meer gebieden in Nederland is er congestie, de volledige capaciteit van het stroomnet is dan bereikt.

Lees meer over congestie
Gekleurde auto aan laadpaal

Gebruik het energienet slim

Door slimmer om te gaan met energie werkt u mee aan het voorkomen van storingen of spanningsproblemen. Wij geven graag tips.

Bekijk de tips