Jaarverslagen en publicaties

Jaarbericht Stedin Groep 2016

Per 1 februari 2017 is Eneco Groep gesplitst in een energiebedrijf (Eneco Groep) en een netwerkbedrijf (Stedin Groep). De netbeheerder Stedin Netbeheer B.V. maakt onderdeel uit van het gereguleerde deel van Stedin Groep. Stedin Groep presenteert voor het eerst sinds haar bestaan haar jaarbericht.

Jaarbericht Stedin Groep 2016

Jaarbericht 2015

In 2015 zijn Stedin en grote delen van infrabedrijf Joulz en Stedin Meetbedrijf samengevoegd om als brede netbeheerder verder te gaan onder de naam Stedin. De goede waardering van onze klanten en loyaliteit van medewerkers bleef echter onveranderd. De tevredenheid van klanten over onze dienstverlening steeg afgelopen jaar opnieuw en we zijn content met zowel ons financiële als operationele resultaat.

Bekijk ons jaarbericht 2015

Financieel verslag van gereguleerde activiteiten over 2015 (pdf)

Verklaring naleving gedragscode voor netbeheerders

Eerdere jaarberichten en financiƫle verslagen

Wilt u eerdere jaarberichten teruglezen? Ons overzicht gaat terug tot het jaarverslag 2005.

Kwaliteit- en capaciteitsplannen

Iedere twee jaar stelt Stedin kwaliteit- en capaciteitsplannen op, voor zowel gas als elektriciteit. In deze plannen geven we een indicatie van de totale te verwachten vraag naar capaciteit op de netten.

Kwaliteits- en capaciteitsdocument 2015 elektriciteit en gas

Metingen spanningskwaliteit

Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, kan dit uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. Voor het vaststellen van de spanningskwaliteit, voert Stedin ieder jaar steekproefsgewijs metingen uit binnen het landelijke project Spanningskwaliteit in Nederland.

Lees meer over de metingen spanningskwaliteit