U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Jaarberichten en financiële verslagen Stedin

Stedin is onderdeel van de netwerkgroep met aan het hoofd Stedin Holding N.V. Het jaarverslag van Stedin Groep vindt u op stedingroep.nl.

Financiële verslagen Stedin Groep

De jaarcijfers 2019 van Stedin zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stedin Holding N.V. als onderdeel van het jaarverslag van Stedin Groep 2019.  Uit het oogpunt van transparantie publiceren we echter apart ook onze jaarrekening.

Jaarrekening 2019 Stedin Netbeheer

Wilt u eerdere jaarberichten van Stedin teruglezen?

Jaarbericht en financieel verslag 2018 en ouder

INVESTERINGSPLAN 2020 - 2022

In ons investeringsplan 2020 – 2022 leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u hoe wij de komende drie jaar zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig gebeurt. 

Meer over ons investeringsplan

JAARPLAN 2021

Hoe gaan wij als Stedin werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie? Vooral door te doen. We investeren dit jaar 584 miljoen euro in de energie-infrastructuur van morgen. We leggen 680 kilometer elektriciteitskabels en 242 kilometer aan gasleidingen aan. En ronden honderden infra-projecten af. Een selectie van deze projecten lichten we in ons jaarplan 2021 kort toe. In dit jaarplan staat wat onze ambities én uitdagingen zijn. En waar we in Zuid-Holland, Utrecht en Friesland werken aan de energievoorziening van morgen.

Bekijk ons jaarplan 2021*

* Openen in Acrobat Reader om de kaarten in het jaarplan te kunnen gebruiken

Verklaring naleving gedragscode voor netbeheerders

Stedin maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben netbeheerders in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Verklaring naleving gedragscode

Metingen spanningskwaliteit

Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, kan dit uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. Voor het vaststellen van de spanningskwaliteit, voert Stedin ieder jaar steekproefsgewijs metingen uit binnen het landelijke project Spanningskwaliteit in Nederland.

Lees meer over de metingen spanningskwaliteit

Nalevingsverslag werknemersreglement

Stedin Netbeheer B.V. is als netbeheerder verplicht om jaarlijks een verslag in te dienen bij onze toezichthouder (Autoriteit Consument & Markt) over de toepassing van het werknemersreglement.

Nalevingsverslag werknemersreglement 2019

Nalevingsverslag werknemersreglement 2018

Nalevingsverslag werknemersreglement 2017

Nalevingsverslag werknemersreglement 2016

Nalevingsverslag werknemersreglement 2015