Jaarberichten en financiële verslagen Stedin

Stedin is onderdeel van de netwerkgroep met aan het hoofd Stedin Holding N.V. Het jaarverslag van Stedin Groep vindt u op stedingroep.nl.

Financiële verslagen Stedin Groep

Wilt u eerdere jaarberichten van Stedin en Enduris teruglezen?

Jaarbericht en financieel verslag 2022 en ouder

Investeringsplan 2024

In ons investeringsplan 2024 (definitieve versie) leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u hoe wij tussen 2024 en 2033 zorgen voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig gebeurt.

Meer over het investeringsplan 2024 (definitieve versie)

Ons investeringsplan 2024 (definitieve versie)

Ons investeringsplan 2020 - 2022

Metingen spanningskwaliteit

Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, kan dit uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. Voor het vaststellen van de spanningskwaliteit, voert Stedin ieder jaar steekproefsgewijs metingen uit binnen het landelijke project Spanningskwaliteit in Nederland.

Lees meer over de metingen spanningskwaliteit