Jaarverslagen en publicaties

Jaarberichten en financiële verslagen Stedin

Per 1 februari 2017 is Eneco Groep gesplitst in een energiebedrijf (Eneco Groep) en een netwerkbedrijf (Stedin Groep). Stedin maakt onderdeel uit van het gereguleerde deel van Stedin Groep. Daar vindt u de financiële verslagen van Stedin Groep terug.   

Financiële verslagen Stedin Groep

Wilt u eerdere jaarberichten van Stedin teruglezen? Ons overzicht gaat terug tot het jaarverslag 2005.

Jaarbericht en financieel verslag 2018 en ouder

Verklaring naleving gedragscode voor netbeheerders

Stedin maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben netbeheerders in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Kwaliteit- en capaciteitsplannen

Iedere twee jaar stelt Stedin kwaliteit- en capaciteitsplannen op, voor zowel gas als elektriciteit. In deze plannen geven we een indicatie van de totale te verwachten vraag naar capaciteit op de netten.

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2018 - 2020

Kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2018 - 2020

Metingen spanningskwaliteit

Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, kan dit uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. Voor het vaststellen van de spanningskwaliteit, voert Stedin ieder jaar steekproefsgewijs metingen uit binnen het landelijke project Spanningskwaliteit in Nederland.

Lees meer over de metingen spanningskwaliteit

Nalevingsverslag werknemersreglement

Stedin Netbeheer B.V. is als netbeheerder verplicht om jaarlijks een verslag in te dienen bij onze toezichthouder (Autoriteit Consument & Markt) over de toepassing van het werknemersreglement. 

Nalevingsverslag werknemersreglement 2018

Nalevingsverslag werknemersreglement 2017

Nalevingsverslag werknemersreglement 2016

Nalevingsverslag werknemersreglement 2015