Gaat u
graven?

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, water, riolering, internet en telefonie. Met graven kunt u deze beschadigen. Hierdoor kunnen stroomstoringen, gaslekkages of onveilige situaties ontstaan. Lees hieronder hoe u veilig graaft.

Doe een KLIC-melding

Gebruikt u een graafmachine voor uw klus? Dan bent u wettelijk verplicht een KLIC-melding (graafmelding) te doen.

KLIC-melding

Bereid uw graafwerk goed voor

Om schade aan kabels en leidingen te voorkomen, bereidt u uw graafwerk goed voor. Hiervoor gebruikt u onderstaande richtlijnen en adviesbladen op onze website:

 • CROW-richtlijn schade voorkomen aan kabels en leidingen (CROW 500) Deze richtlijn gaat over het voorkomen van schade door graven in de grond en het veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.
 • Landelijke richtlijnen Voor het graven in de buurt van kabels en leidingen van de regionale netbeheerders elektra en gas zijn landelijke richtlijnen.
 • WIBON adviesbladen De adviesbladen kunnen u helpen de risico's van graafwerkzaamheden vlakbij kabels en leidingen te herkennen. 
 • Vrijschakelen kabels en leidingen Wilt kabels of leidingen vrij laten schakelen, mail dan naar midofficegv@stedin.net.
 • Werkzaamheden aan de openbare ruimte Gaat u ingrijpende werkzaamheden aan de openbare ruimte uitvoeren die invloed hebben op onze energie-infrastructuur? Leg dan tijdig contact met ons om uw plannen te bespreken 

Houd rekening met doorlooptijden van minimaal 4 weken voor het vrijschakelen en minimaal 26 weken voor aanpassingen aan de energie-infrastructuur.

Over de tekeningen die u ontvangt na uw KLIC-melding

Op de tekeningen van het gebied waar u wilt graven staat de ligging aangegeven van:

 • Kabels en leidingen De precieze ligging, zowel in horizontale (x, y) als verticale (z) richting, kan door verschillende oorzaken afwijken. Het is daarom belangrijk dat u altijd eerst de precieze ligging vaststelt. Dit kan door het maken van proefsleuven. Kunt u kabels of leidingen die op de tekening staan niet vinden? Neem dan altijd contact op met onze KLIC-desk. Wij helpen u graag de kabel of leiding op te sporen.
 • Mantelbuizen
 • De bij ons bekende (huis)aansluitingen
 • Eventuele hoogspanningskabels Zijn er in het gebied waar u gaat graven ook hoogspanningskabels in of boven de grond? Neem dan altijd binnen 3 tot 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden contact op met onze KLIC-desk. Meer informatie vindt u in ons WIBON adviesblad ‘Werken in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen’ en ‘Werken nabij Hoogspanningsnetten groter of gelijk aan 25kV van Stedin’. U vindt deze op onze website.

Daarnaast ontvangt u detailtekeningen met informatie over bijvoorbeeld gestuurde boringen en zinkers als deze bij Stedin aanwezig zijn. Deze worden als bijlage bij uw KLIC-informatie meegestuurd.

Let op! Soms is de precieze ligging van de gasaansluitleiding naar een locatie niet bekend. Dan is de ligging van de leiding fictief ingetekend. Dit betekent dat de ligging van de gas aansluitleiding zeer waarschijnlijk niet de exacte ligging is van deze leiding. Lees hier meer over in ons informatieblad.

Eis voorzorgsmaatregel (EV)

Op sommige locaties of bij sommige werkzaamheden gelden specifieke voorzorgsmaatregelen. Is dit het geval op de door u aangegeven graaflocatie? Dan ontvangt u automatisch het document ‘Eis voorzorgsmaatregel (EV)’. Hierin leest u wat deze eis inhoudt en wat u extra moet doen.

Toch schade gemaakt?

Bij lichte schade (mantelschade)

 • Bel 0800-9009

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting)

 • Zorg dat u zelf veilig bent
 • Zet het werk direct stop
 • Neem afstand van de beschadigde kabel of leiding
 • Bel 112 en daarna 0800-9009
 • Zet de schadelocatie af en houdt publiek op veilige afstand
 • Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen. Het gas kan bijvoorbeeld via het riool of een mantelbuis een woonhuis of een ander object bereiken
 • Bedien nooit afsluiters van de netbeheerder

Gratis kabel- of leidingreparatie
Wij repareren kabels en leidingen gratis onder de voorwaarden die staan in het document 'Uniforme aanwijzingen werken nabij ondergrondse kabels en leidingen'.

Meer informatie over graafschade vindt u bij het Kabel- en Leiding Overleg en Netbeheer Nederland.

Neem gerust contact met ons op

Afdeling Graafschadepreventie (KLIC-desk)

 • E-mail: klicdesk@stedin.net
 • Telefoon: 088 895 62 22 (bereikbaar op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur)

Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Medegebruik'
Stedin Netbeheer B.V.
t.a.v. afdeling Assetmanagement
Postbus 49
3000 AA Rotterdam

Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Coördinatie'
Stedin Netbeheer B.V.
t.a.v. afdeling Aanleg en Vervanging
Postbus 49
3000 AA Rotterdam