Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via privacy@stedin.net. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

Zodra wij uw melding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor meer informatie. Op basis hiervan kunnen wij maatregelen nemen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n).


Vragen over "datalek"