Vergoeding na een gas- of stroomstoring

Heeft u door een storing in het elektriciteits- of gasnet langere tijd geen stroom of gas? Dat vinden we erg vervelend. Voor het ongemak dat u ervaart, krijgt u mogelijk een vergoeding. Lees hier of u er recht op heeft en hoe u de vergoeding krijgt.

Een brief ontvangen?

Dan heeft u recht op een vergoeding. Geef uw gegevens en compensatiecode door.

Geef uw gegevens door

Vergoeding ja of nee

U krijgt vanzelf een brief over een vergoeding na een gas- of stroomstoring als u hier recht op heeft. Deze ontvangt u binnen 6 weken na de storing. Het recht op en de hoogte van een vergoeding hangt af van:

 • de duur van de storing voor u
 • het type elektriciteitsnet waarop u bent aangesloten
 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting
 • het type gasverbruiker dat u bent (bij een gasstoring)

U krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als:

 • u geen stroom of gas had door aangekondigde werkzaamheden
 • de tijd dat u zelf last had van de storing korter is dan de normtijd
 • uw aansluiting een capaciteit heeft van 1x6 Ampère en kleiner
 • het gaat om een storing in de openbare verlichting
 • u een storing heeft in uw eigen elektriciteits- of gasinstallatie

Wilt u meer weten over de wettelijke regels over een vergoeding na een storing? Lees de Netcode elektriciteit, paragraaf 6.3 voor regels over stroomstoringen. In artikel 4.2 van de Aansluit- en transportcode gas leest u de regels over gasstoringen.

Het berekenen van uw vergoeding

Elektriciteit


Storing in Duur Vergoeding Voor elke 4 uur daarna
Consumenten
LS-aansluiting
≤ 3x25A
HS-net
MS-net
LS-net
4 - 8 uur
€ 35,00
€ 20,00
Kleinzakelijk
LS-aansluiting
> 3x25A
HS-net
MS-net
LS-net
1 - 8 uur
2 - 8 uur
4 - 8 uur
€ 195,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
Grootzakelijk
MS-aansluiting
HS-net
MS-net
1 - 8 uur
2 - 8 uur

€ 910,00
€ 910,00
€ 500,00
€ 500,00
Grootzakelijk
TS/HS-aansluiting
HS-net
1 - 8 uur
€ 0,35 / kWgec
€ 0,20 / kWgec

LS: laagspanning
LS-net: laagspanningsnet (tot 1 kiloVolt)
MS: middenspanning
MS-net: middenspanningsnet (1 tot 25 kiloVolt)
TS/HS: tussen-/hoogspanning
TS/HS-net: tussenspannings-/hoogspanningsnet (vanaf 25 kiloVolt)
kWgec: gecontracteerd vermogen in kilowatts

Gas


Duur
Vergoeding
Voor elke 4 uur daarna
Kleinverbruiker
Gasaansluiting met een volume ≤ 40 m3/h
4 - 8 uur € 35,00 € 20,00
Grootverbruiker
Gasaansluiting met een volume > 40 m3/h en ≤ 170.000 m3/h
4 - 8 uur € 195,00 € 100,00
Telemetriegrootverbruiker
Gasaansluiting met een volume > 170.000 m3/h
4 - 8 uur € 910,00 € 500,00

De Autoriteit Consument & Markt bepaalt de regels voor een vergoeding.  Dat geldt ook voor de hoogte van de vergoeding. Heeft u recht op een vergoeding? Dan zijn wij verplicht deze uit te betalen.

Een rekenvoorbeeld
In het voorbeeld hieronder had een klant met een aansluiting op het laagspanningsnet last van een stroomstoring.

Wel vergoeding

Totale duur stroomstoring: 10 uur
Zelf zonder stroom: 9 uur

Totale vergoeding: € 55

Berekening:

 • € 35 na 4 uur.
 • € 20 voor elke 4 uur daarna.

Geen vergoeding

Totale duur stroomstoring: 5 uur
Zelf zonder stroom: 3 uur

Vergoeding? Nee.

Het uitbetalen van uw vergoeding

Voor het overmaken van de vergoeding na een gas- of stroomstoring hebben we uw rekeningnummer nodig. Is uw rekeningnummer niet bekend? Dan vragen wij dit bij u op via een brief. Deze brief ontvangt u vanzelf, binnen 6 weken na de storing. Zodra we uw rekeningnummer weten, maken we de vergoeding binnen 3 weken aan u over. Heeft u al een brief van ons gekregen? Vul dan hier uw gegevens in

De duur van een storing

Voor het berekenen van de hoogte van uw vergoeding gebruiken we de start- en eindtijd van de storing. Hierbij is de starttijd het eerste moment waarop wij een storingsmelding krijgen van een klant.  Als wijzelf de storing als eerste opmerken, is het tijdstip waarop wij dat doen het begin van de storing. Bij de berekening is de eindtijd het moment waarop voor u de storing is opgelost. Dit tijdstip kan afwijken van de eindtijd in ons storingsoverzicht. In dat overzicht ziet u de tijd waarop iedereen die last had van de storing weer stroom of gas kreeg.

Naar het storingsoverzicht

Uw schade melden

Misschien heeft u schade na een storing. Bespreek het vergoeden ervan eerst met uw verzekering. Wij zijn namelijk vaak niet aansprakelijk voor deze schade. Wij kunnen u dan niet helpen. Raadt uw verzekering aan om de schade bij ons te melden? Doe dit via onderstaande knop. 

Meld uw schade

Bespreek dit eerst met uw verzekering

Vragen over "Vergoeding en schade"