Aansluitingen in de openbare ruimte

Registratie Artikel 1-aansluitingen

Heeft uw bedrijf of organisatie in de openbare ruimte veel elektriciteitsaansluitingen in het kleinverbruiksegment? Door ze te bundelen, kan het zijn dat wij u dan als een grootverbruikklant zien. Dit noemen wij Artikel 1-aansluitingen. Dit is administratief makkelijker, omdat u een gebundelde factuur krijgt. Ook kunt u hierdoor profiteren van belastingvoordeel. Wel is het van belang dat u zich aanmeldt bij een erkende meetverantwoordelijke. 

In het informatiebulletin leest u of uw bedrijf in aanmerking komt.

Opgave onbemeten aansluitingen

Voor de jaarlijkse opgave van onbemeten aansluitingen moet u het opgaveformulier en een bestuurdersverklaring indienen. Als dit u op u van toepassing is, wordt u per brief op de hoogte gesteld. U kunt de formulieren hieronder downloaden.  

Gewijzigd opgaveproces onbemeten aansluitingen

Het jaarlijkse opgaveproces van onbemeten aansluitingen is gewijzigd. Dit vraagt van u niet alleen een andere wijze van opgeven, maar dit betekent ook dat wij van u een bestuurdersverklaring nodig hebben in plaats van een accountantsverklaring.


Meer informatie

Heeft u nog vragen over bovengenoemde onderwerpen? Stuur dan een e-mail naar ov@stedin.net. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie via e-mail of telefoon.

Vragen over "Aansluiting openbare ruimte"