Energie
opwekken

Zelf energie opwekken is steeds meer vanzelfsprekend. Zo kunt u flink besparen op uw energierekening én draagt u bij aan een beter milieu. U kunt stroom opwekken met zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook met een zonneboiler.
Gebruikt u op het moment dat u opwekt niet alle stroom? Dan kunt u uw overschot terugleveren aan het elektriciteitsnet. Hiervoor ontvangt u een vergoeding van uw energieleverancier.

Oriëntatie van uw zonnepanelen:
wat is de beste richting?

Zonnepanelen die op het zuiden gericht zijn, leveren de meeste stroom op. Daar staat tegenover dat het lastiger is om opgewekte stroom zelf te gebruiken. De opbrengstpiek ligt met een zuidgericht systeem rond 12 uur ’s middags. Er is minder opbrengst in de ochtend- en avonduren, terwijl veel huishoudens juist dan de meeste stroom verbruiken.

Daarom zijn ook zonnepanelen met een oost/west opstelling interessant. Ze leveren gemiddeld 5 tot 7% minder op, maar de piekuren van stroomverbruik zijn ook de momenten waarop juist deze zonnepanelen stroom opleveren. ’s Ochtends wekken de panelen aan de oostkant veel stroom op, terwijl de panelen aan de westkant juist ’s avonds aan het werk zijn. Op die manier is de opbrengst gelijkmatiger over de dag verdeeld. En als u dan uw opgewekte stroom zelf gebruikt, ontlast u ook nog eens het net.

Opgewekte stroom
zelf gebruiken

Maak overdag zoveel mogelijk gebruik van de stroom die u opwekt. Bijvoorbeeld door dan te wassen of uw elektrische auto op te laden. Er zijn steeds meer slimme apparaten zoals vaatwassers die u kunt programmeren. Zo zijn ze actief wanneer uw zonnepanelen stroom opwekken. Niet-slimme apparaten kunnen vaak uitgesteld starten. Zo kunt u ook als er niemand thuis is opgewekte stroom zelf gebruiken.

Zelf energie opwekken?
controleer uw aansluiting

Voordat u energie kunt opwekken, is het belangrijk om eerst de zwaarte van uw elektriciteitsaansluiting te controleren. Vraag uw installateur of de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting geschikt is om zelf energie mee op te wekken. Is dat niet zo? Dan kunt u een verzwaring van de aansluiting aanvragen. Het is ook mogelijk een extra meetpunt (een tweede elektriciteitsmeter) achter de bestaande aansluiting te plaatsen. Hierdoor kunt u op één aansluiting twee energieleveranciers contracteren. Zo kunt u uw opgewekte energie terugleveren aan een andere leverancier dan de leverancier waarvan u energie afneemt. En heeft u al een slimme meter? Dit is een traditionele meter met vier telwerken die geschikt is voor het terugleveren van stroom. 

Terugleveren van stroom:
de salderingsregeling

Als u zelf stroom opwekt, gebruikt u meestal een deel van de opgewekte stroom direct zelf. Wekt u meer stroom op dan dat u op dat moment verbruikt? Dan levert u stroom terug aan het net, waarvoor u een vergoeding krijgt van uw energieleverancier. Dit gebeurt op basis van de salderingsregeling. Salderen is het verrekenen van de teruggeleverde stroom met de afgenomen stroom op de jaar- of eindnota. De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft voorlopig bestaan. Het kabinet was van plan de regeling stap voor stap af te bouwen. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel echter op 13 februari 2024 verworpen.

Sommige energieleveranciers berekenen extra kosten aan huishoudens met zonnepanelen. Raadpleeg uw energieleverancier voor de eventuele kosten en vergoeding.

Luchtfoto van woonwijk Hoog Dalem

Zelf energie opwekken

Gaat u zelf energie opwekken? Dan zijn er een aantal stappen die u moet doorlopen voordat u kunt starten met opwekken. Bijvoorbeeld het controleren van de elektriciteitsaansluiting en het registreren van uw installatie.

Stedin adviseur bespreekt met een klant de manieren om zelf energie op te wekken

Samen energie opwekken

Heeft u zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen? Samen met anderen energie opwekken kan dan uitkomst bieden, bijvoorbeeld op een dak van een school. Als u een collectief met elkaar start, is ook subsidie mogelijk.

Vrouw stopt haar spaargeld in een spaarvarken

Subsidieregeling

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt nieuwe, lokale initiatieven voor opwekinstallaties voor duurzame energie van coöperaties of Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Omwonenden doen zo makkelijker mee aan duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Congestie

In steeds meer delen van het elektriciteitsnet ontstaat een tekort aan transportcapaciteit en is het net 'vol'. Dit noemen we congestie. Dit betekent dat we geen nieuwe klanten kunnen aansluiten of dat bestaande klanten niet meer stroom kunnen afnemen of terugleveren dan is afgesproken in hun contract. Op dit moment is er alleen congestie voor grootverbruikklanten en zijn er nog geen gevolgen voor kleinverbruikers.

Gerelateerde onderwerpen

Aanmelden zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen? Loop uw vergoeding niet mis, meld uw zonnepanelen aan.


Aanmelden zonnepanelen

Spanningsproblemen

Door drukte op laagspanningsnet ontstaan soms spanningsproblemen. Hierdoor kan de omvormer van de zonnepanelen uitvallen.

Voorkom spanningsproblemen