Grondroerings-
regeling

Graaf zorgvuldig

Bij graafwerkzaamheden ontstonden in 2016 in Nederland bijna 35.000 lekkages en breuken aan kabels en/of leidingen. Het gevolg: duizenden huishoudens en bedrijven zitten zonder elektriciteit, gas, water of telecom. Alleen al de directe schadekosten bedroegen in 2016 circa 27 miljoen euro.

Om schade en ongevallen te voorkomen, bent u bij mechanische grondroering (waaronder graafwerkzaamheden) verplicht om een graafmelding te doen. Die moet u uitvoeren volgens de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten (WION).

Wij hebben richtlijnen en adviesbladen opgesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij onze gas en elektriciteitsnetten.

Richtlijnen en adviesbladen

Zo meldt u mechanische werkzaamheden

 1. U meldt de werkzaamheden bij het Kadaster. Dit heet een KLIC-melding en kan via www.klic.nl.

  Tip: Voorkom vertraging van de uitvoering en neem minimaal 3 werkdagen en maximaal 20 werkdagen voor het graven contact op met het Kadaster.

  Het Kadaster vraagt u om de volgende gegevens. Houd deze dus gereed: 

  - de aard van de werkzaamheden
  - het exacte adres van de werkzaamheden
  - de startdatum van de werkzaamheden
  - de naam van de aannemer
  - de naam van de opdrachtgever
  - het adres waar de gegevens naar toe moeten worden verstuurd

  Meld de werkzaamheden
 2. Na uw KLIC-melding krijgt u van het Kadaster een (digitaal) tekeningenbestand met de positie van de leidingen en kabels in de grond. 

  Let op! U moet de ligging van de kabels en leidingen altijd controleren voordat u met de graafwerkzaamheden start. 

  Er zijn landelijk uniforme aanwijzingen werken nabij kabels en leidingen opgesteld.

 3. Heeft u vragen naar aanleiding van het Klic-bericht? Dan kunt u contact opnemen met onze KLIC-desk, bereikbaar via klicdesk@stedin.net of 088 895 62 22 (op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur).

Bij grote schade (uitstromend gas of volle sluiting):

 • Let op eigen veiligheid.
 • Zet het werk direct stop.
 • Neem afstand van beschadigde kabel of leiding.
 • Bel 112 en vervolgens 0800-9009 (gratis).
 • Zet de schadelocatie af, houd publiek op veilige afstand.
 • Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool-, of mantelbuis) naar een object (zoals een woonhuis).
 • Meer informatie over graafschade vindt u bij het Kabel- en Leiding Overleg en Netbeheer Nederland.

Kosteloze kabel- of leidingreparatie
Bel ons ook als het gaat om een mantelbeschadiging: 0800-9009 (gratis). Wij komen dit kosteloos repareren onder de voorwaarden die staan beschreven in het document 'Uniforme aanwijzingen werken nabij ondergrondse kabels en leidingen'.