VERGOEDING NA EEN 
GAS- OF STROOMSTORING


BEREKEN UW VERGOEDING

Vergoeding: €

U krijgt een brief waarin staat hoeveel u precies ontvangt. Deze brief krijgt u binnen 6 weken na de storing.

Ontvangen van de vergoeding

Voor het overmaken van de vergoeding na een gas- of stroomstoring hebben we uw rekeningnummer nodig. Is uw rekeningnummer niet bekend? Dan vragen wij dit bij u op via een brief. Deze brief ontvangt u vanzelf, binnen 6 weken na de storing.

VERGOEDING JA OF NEE

U krijgt vanzelf een brief over een schadevergoeding na een gas- of stroomstoring als u hier recht op heeft. Deze ontvangt u uiterlijk 6 weken na de storing. Het recht op en de hoogte van een vergoeding hangt af van een aantal zaken.

Vergoedingsregeling


schade 
melden

Misschien heeft u schade na een storing. Bespreek het vergoeden ervan eerst met uw verzekering. Wij zijn namelijk vaak niet aansprakelijk voor deze schade. Wij kunnen u dan niet helpen. Raadt uw verzekering aan om de schade bij ons te melden? Doe dit via onderstaande knop. 

Meld uw schade

Vragen over "Vergoeding en schade"