Vergoeding na een
gas- of stroomstoring


Bereken uw vergoeding

Vergoeding: €

ontvangen van de vergoeding

Voor het overmaken van de vergoeding na een gas- of stroomstoring hebben we uw rekeningnummer nodig. Is uw rekeningnummer niet bekend? Dan vragen wij dit bij u op via een brief. Deze brief ontvangt u vanzelf, binnen 6 weken na de storing.

Vergoeding voor een zware/grote aansluiting

Bijna alle huishoudens in Nederland hebben een kleinverbruikaansluiting. Een kleinverbruikaansluiting is een aansluiting van 3 x 25 ampère of kleiner. Voor de gasaansluiting geldt een zwaarte tot en met G25 (volume ≤ 40 m3/h). Heeft u een zware/grote aansluiting? Bekijk hier het volledige vergoedingsschema.

Via Mijn Stedin controleert u eenvoudig wat voor aansluiting u heeft.

Vergoedingsschema

Regels voor vergoedingen

De Autoriteit Consument & Markt bepaalt de regels voor compensatie. Dat geldt ook voor de hoogte van de vergoeding. Heeft u recht op een vergoeding? Dan zijn wij verplicht deze uit te betalen.

Het recht en de hoogte van de vergoeding hangt af van:

 • De duur van de storing voor u
 • Het type elektriciteitsnet waarop u bent aangesloten
 • De capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting
 • Het type gasverbruiker dat u bent (bij een gasstoring)

Wilt u meer weten over de wettelijke regels over compensatie na een storing? Lees de Netcode elektriciteit, paragraaf 6.3 voor regels over stroomstoringen. In artikel 4.2 van de Aansluit- en transportcode gas leest u de regels over gasstoringen.

Wat is de hoogte van de vergoeding?

Bijna alle huishoudens in Nederland hebben een kleinverbruikaansluiting. Een kleinverbruikaansluiting is een aansluiting van 3 x 25 ampère of kleiner. Voor de gasaansluiting geldt een zwaarte tot en met G25 (volume ≤ 40 m3/h). De vergoedingen voor een kleinverbruikaansluiting zijn:

 • € 35 wanneer u door storing langer dan 4 uur geen stroom of gas had.
 • € 20 extra voor elke 4 uur erbij (na 8 uur, 12 uur, etc).

Via Mijn Stedin controleert u eenvoudig wat voor aansluiting u heeft. Heeft u een zware/grote aansluiting? Bekijk hier het volledige vergoedingsschema.

De duur van een storing

Voor het berekenen van de hoogte van uw vergoeding gebruiken we de start- en eindtijd van de storing. Hierbij is de starttijd het eerste moment waarop wij een storingsmelding krijgen van een klant. Als wijzelf de storing als eerste opmerken, is het tijdstip waarop wij dat doen het begin van de storing. Bij de berekening is de eindtijd het moment waarop voor u de storing is opgelost. Dit tijdstip kan afwijken van de eindtijd in ons storingsoverzicht. In dat overzicht ziet u de tijd waarop iedereen die last had van de storing weer stroom of gas kreeg.

Schade melden
Misschien heeft u schade na een storing. Bespreek het vergoeden ervan eerst met uw verzekering. Wij zijn namelijk vaak niet aansprakelijk voor deze schade. Wij kunnen u dan niet helpen. Raadt uw verzekering aan om de schade bij ons te melden? Doe dit via onderstaande knop.

Wanneer ontvangt u geen vergoeding?

U krijgt bijvoorbeeld geen compensatie wanneer:

 • U geen stroom of gas had door aangekondigde werkzaamheden.
 • De tijd dat u zelf last had van de storing korter is dan de normtijd.
 • Uw aansluiting een capaciteit heeft van 1x6 Ampère en kleiner.
 • Het gaat om een storing in de openbare verlichting.
 • U een storing heeft in uw eigen elektriciteits- of gasinstallatie.

IBAN doorgeven

Heeft u recht op een vergoeding en hebben wij u per brief gevraagd om uw IBAN-nummer door te geven? Geef uw gegevens eenvoudig door via het formulier.