We zijn als Stedin voor het leveren van producten en diensten aan onze klanten voor een groot deel afhankelijk van de prestaties van onze leveranciers. 

We verbinden de kennis en innovatiekracht van geselecteerde leveranciers aan onze strategische verantwoordelijkheid om te zorgen dat we samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. 

Beleid aanbesteden

Stedin is als aanbestedende dienst gebonden aan de Aanbestedingswet 2012. Dit houdt in dat we, indien de raming voor de contractperiode hoger is dan de vastgestelde Europese drempelbedragen, aanbesteden volgens de Aanbestedingswet. Vanaf 1 juli 2017 moeten Europese aanbestedingen volledig elektronisch worden uitgevoerd. Aanbestedingen worden altijd gepubliceerd op de website van Tenderned

Naast de Europese drempelbedragen van de Aanbestedingswet hanteren we intern een aanvullend inkoopbeleid. Op deze manier borgen we dat ook goederen, diensten en werken met een waarde onder de Europese drempelbedragen op een professionele, commerciële en integere wijze worden ingekocht.

We hebben een klachtenmeldpunt ingericht waar een (potentiële) inschrijver een klacht over een lopende aanbesteding kan indienen. Het e-mailadres van dit meldpunt is: FM.Klachtenmeldpunt@stedin.net

Reglement klachtencommissie bij aanbesteden

Tender complaint handling

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

We richten ons met onze ondernemingsactiviteiten bewust op waardecreatie op de langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit.  We gaan daarbij de dialoog met de samenleving aan. 

Zo willen we in 2030 een klimaatneutrale organisatie zijn, die bijdraagt aan een circulaire economie, een gezonde stad en een inclusieve samenleving. We willen met onze bedrijfsvoering binnen de grenzen van de planeet opereren. Dat is onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We noemen dit ’One Planet Thinking’. Vanuit ons One Planet beleid richten we ons op onze grootste impactgebieden: CO₂-uitstoot, grondstofgebruik (circulariteit), fijnstof en arbeid & social return. We willen onze impact op deze gebieden actief verminderen en waar nodig compenseren. 

Inkoop speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en het realiseren van onze One Planet ambities. Elk inkooptraject en elke aanbesteding is een kans om samen met de markt te zoeken naar duurzame, innovatieve oplossingen.

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

Socially Responsible Procurement Policy

Grondstoffenpaspoort

Material passport

Gedragscode voor leveranciers

In het kader van onze One Planet ambities verwacht Stedin van haar leveranciers dat zij deze ambities delen en zich op deze wijze gedragen. Daarom laten we onze gedragscode door al onze leveranciers ondertekenen. 

Gedragscode voor leveranciers

Supplier Code of Conduct

Governance code Veilige Energienetten

Het veilig houden van onze energienetten is een van onze kerntaken. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat deze veilig zijn en blijven. We werken bij Stedin dan ook volgens de governance code Veilige Energienetten. En vragen dat ook van onze ketenpartners. Hiermee nemen we verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving en zorgen we dat veiligheid binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit heeft.

Governance code Veilige Energienetten

Algemene inkoopvoorwaarden, factuurvereisten en tekenbevoegdheid

De Algemene Inkoopvoorwaarden van Stedin zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen, het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

Algemene inkoopvoorwaarden

General purchasing conditions

Inleen van tijdelijk personeel 

Daarnaast zijn op alle facturen onze factuurvereisten van toepassing. We hebben de wettelijke factuurvereisten aangevuld met een aantal additionele Stedin-factuurvereisten om de betaling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Factuurvereisten

Invoice requirements

We hebben vastgelegd wie bij Stedin welke bevoegdheden heeft voor het tekenen van (raam)overeenkomsten. 

Tekenbevoegd namens Stedin

Digitale verwerking van het Purchase-to-Pay proces

Bij Stedin willen we de bestel- tot betaalprocessen (Purchase-to-Pay of P2P) optimaliseren. Dit betekent dat we inkooporders, orderbevestigingen en facturen digitaal gaan verwerken. Voor de verzending van alle documenten is het SAP Ariba Netwerk als platform gekozen.

Vanaf 1 april 2019 gaan we bij Stedin gefaseerd gebruikmaken van het Ariba Netwerk. Hierbij wordt het gebruik van papieren documenten tot een minimum beperkt. Door deze digitalisering gaat de verwerking van de inkooporders en uw facturen efficiënter en sneller, worden kosten bespaard en het milieu ontlast.

Flyer Ariba

Website SAP Ariba Netwerk (Engels)

Abonnementen en bijbehorende kosten Ariba netwerk

Veelgestelde vragen

ENTERPRISE ACCOUNT

Handleiding voor het enterprise account

STANDAARD ACCOUNT

Informatie over het standaard account

Video Registratie Ariba Netwerk

Video een inkooporder bekijken


Video een orderbevestiging verzenden


Video een nieuwe gebruiker toevoegen


Informatiepakket van het standaard account (Engels)

Video met demonstratie van het standaard account