INKOOP & AANBESTEDING
BIJ STEDIN

We zijn als Stedin voor het leveren van producten en diensten aan onze klanten voor een groot deel afhankelijk van de prestaties van onze leveranciers.

We verbinden de kennis en innovatiekracht van geselecteerde leveranciers aan onze strategische verantwoordelijkheid om te zorgen dat we samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. 

beleid aanbesteden

Stedin is als aanbestedende dienst gebonden aan de Aanbestedingswet 2012. Dit houdt in dat we, indien de raming voor de contractperiode hoger is dan de vastgestelde Europese drempelbedragen, aanbesteden volgens de Aanbestedingswet. 

Vanaf 1 juli 2017 moeten Europese aanbestedingen volledig elektronisch worden uitgevoerd. Aanbestedingen worden altijd gepubliceerd op de website van Tenderned

Naast de Europese drempelbedragen van de Aanbestedingswet hanteren we intern een aanvullend inkoopbeleid. Op deze manier borgen we dat ook goederen, diensten en werken met een waarde onder de Europese drempelbedragen op een professionele, commerciële en integere wijze worden ingekocht.

We hebben een klachtenmeldpunt ingericht waar een (potentiële) inschrijver een klacht over een lopende aanbesteding kan indienen. Het e-mailadres van dit meldpunt is: FM.Klachtenmeldpunt@stedin.net

Reglement klachtencommissie bij aanbesteden

Tender complaint handling

Inkoopbeleid one planet

We richten ons met onze ondernemingsactiviteiten bewust op waardecreatie op de langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit.  We gaan daarbij de dialoog met de samenleving aan. 

Zo willen we in 2030 een klimaatneutrale organisatie zijn, die bijdraagt aan een circulaire economie, een gezonde stad en een inclusieve samenleving. We willen met onze bedrijfsvoering binnen de grenzen van de planeet opereren. Dat is onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We noemen dit ’One Planet Thinking’. Vanuit ons One Planet beleid richten we ons op onze grootste impactgebieden: CO₂-uitstoot, grondstofgebruik (circulariteit), fijnstof en arbeid & social return. We willen onze impact op deze gebieden actief verminderen en waar nodig compenseren. 

Inkoop speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en het realiseren van onze One Planet ambities. Elk inkooptraject en elke aanbesteding is een kans om samen met de markt te zoeken naar duurzame, innovatieve oplossingen. 

One Planet Inkoopbeleid

One Planet Procurement Policy

gedragscode voor leveranciers

In het kader van onze One Planet ambities verwacht Stedin van haar leveranciers dat zij deze ambities delen en zich op deze wijze gedragen. Daarom laten we onze gedragscode door al onze leveranciers ondertekenen. 

Gedragscode voor leveranciers

Supplier Code of Conduct

Algemene Inkoopvoorwaarden en factuurvereisten

De Algemene Inkoopvoorwaarden van Stedin zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen, het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

Aankoop van goederen

Aanneming van werk

Inkoop van diensten

Inleen van tijdelijk personeel 

Daarnaast zijn op alle facturen onze factuurvereisten van toepassing. We hebben de wettelijke factuurvereisten aangevuld met een aantal additionele Stedin-factuurvereisten om de betaling zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Factuurvereisten

Invoice requirements

dIGITALE VERWERKING VAN HET PURCHASE-TO-PAY pROCES

Bij Stedin willen we de bestel- tot betaalprocessen (Purchase-to-Pay of P2P) optimaliseren. Dit betekent dat we inkooporders, orderbevestigingen en facturen digitaal gaan verwerken. Voor de verzending van alle documenten is het SAP Ariba Netwerk als platform gekozen.

Vanaf 1 april 2019 gaan we bij Stedin gefaseerd gebruikmaken van het Ariba Netwerk. Hierbij wordt het gebruik van papieren documenten tot een minimum beperkt. Door deze digitalisering gaat de verwerking van de inkooporders en uw facturen efficiënter en sneller, worden kosten bespaard en het milieu ontlast.

Flyer Ariba

Website SAP Ariba Netwerk (Engels)

Abonnementen en bijbehorende kosten Ariba netwerk

Veelgestelde vragen


Enterprise account

Handleiding voor het enterprise account


Standaard account

Informatie over het standaard account

Video Registratie Ariba Netwerk

Video een inkooporder bekijken

Video een orderbevestiging verzenden

Video een nieuwe gebruiker toevoegen

Informatiepakket van het standaard account (Engels)

Video met demonstratie van het standaard account