Wij vergoeden deze schade niet

Wij vinden het vervelend dat u inkomstenderving heeft. De landelijke algemene voorwaarden die ook wij hanteren sluiten echter in alle gevallen vergoeding voor indirecte schade uit. Indirecte schade is bijvoorbeeld inkomstenderving of bedrijfsstilstand. Uw schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.