De energietransitie is in volle gang. Fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas maken plaats voor nieuwe energie zoals zonne-energie of windenergie. We gebruiken meer stroom en wekken zelf steeds meer stroom op. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet op veel plekken vol. Daarom is een enorme uitbreiding van ons net nodig. Samen staan we voor de grootste verbouwing ooit en dat gaat niet onopgemerkt. Benieuwd wat de gevolgen zijn van de energietransitie? Of weten hoe u zelf verduurzaamt? Wij vertellen u er meer over.

Wat is de energietransitie?

De meeste energie die we verbruiken wordt opgewekt door fossiele brandstoffen, zoals aardgas en olie. Het verbranden van deze stoffen veroorzaakt schade aan natuur en milieu. Nederland heeft als doel om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken vervangen we fossiele brandstoffen door duurzame energie. Denk hierbij aan zonne-energie of windenergie. Dit is beter voor het milieu en gaat de opwarming van de aarde tegen. We noemen deze verandering de energietransitie.

Het energienet slim gebruiken

Door de energietransitie raakt het energienet vol. We gebruiken meer stroom en wekken zelf steeds meer stroom op. Natuurlijk werken wij hard aan het uitbreiden en verzwaren van het net. Maar door slimmer om te gaan met energie kunt ook u meewerken aan het voorkomen van storingen of spanningsproblemen. Dit kan op meerdere manieren:

0:02 / 1:00

Uw bijdrage aan de energietransitie

Iedereen in Nederland kan bijdragen aan de energietransitie. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning of pand te verduurzamen. Zo hebben veel huishoudens zonnepanelen. Ook kiezen steeds meer mensen ervoor om elektrisch te koken en te rijden en worden (hybride) warmtepompen populairder. Vaak kunt u zo ook op uw energiekosten besparen. Daarnaast zijn er ook minder ingrijpende maatregelen die u kunt nemen om bij te dragen aan de energietransitie.

Zelf bijdragen aan de energietransitie


De energietransitie
mogelijk maken

Bij Stedin zorgen we ervoor dat 2,3 miljoen klanten altijd toegang hebben tot energie. De energietransitie vraagt om aanpassingen aan onze netten. Dit is een enorme uitdaging die veel tijd, geld en menskracht kost. We leggen 12.000 kilometer aan kabels aan en moeten 1 op de 3 straten in Nederland openbreken. Dit is een historische verbouwing. Daarnaast zorgen we ervoor dat nieuwe warmteoplossingen passen binnen het bestaande energienetwerk. Zo blijft duurzame energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar.

Gevolgen van de energietransitie:
drukte op het net

Het wordt steeds drukker op het stroomnet. Dit zorgt ervoor dat het net op steeds meer plekken vol is (congestie). Dit betekent dat we geen nieuwe klanten kunnen aansluiten en dat bestaande klanten geen extra capaciteit kunnen krijgen. Op dit moment geldt dit alleen voor grootverbruikaansluitingen. Voor huishoudens heeft congestie op dit moment nog geen gevolgen. Wel krijgen zij vaker te maken met spanningsproblemen. U herkent dit aan knipperende lichten of zonnepanelen die geen stroom terugleveren aan het net omdat de omvormer uitvalt.

Lees meer over drukte op het net

Samenwerking met gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Bijvoorbeeld in de mobiliteitstransitie, het verduurzamen van bedrijventerreinen en het aardgasvrij maken van woningen in Nederland (warmtetransitie). Gemeenten bepalen wanneer en hoe wijken van het gas af gaan. Vanuit Stedin werken we met gemeenten samen en helpen door gegevens over het energienet te delen. Ook doen we samen onderzoek naar de beste (lokale) alternatieven voor aardgas.

Gerelateerde onderwerpen

Aanmelden zonnepanelen

Heeft u zonnepanelen? Loop uw vergoeding niet mis, meld uw zonnepanelen aan.


Aanmelden zonnepanelen
Gekleurde auto aan laadpaal

Elektrisch rijden

Gaat u elektrisch rijden en wilt u een laadpaal aanvragen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Ik wil een laadpaal

Spanningsproblemen

Door drukte op laagspanningsnet ontstaan soms spanningsproblemen. Hierdoor kan de omvormer van de zonnepanelen uitvallen.

Voorkom spanningsproblemen
Rijtjeshuizen met zonnepanelen op het dak

Zelf energie opwekken?

Misschien heeft u dan een ander type aansluiting nodig. Wij vertellen u graag waar u rekening mee moet houden.

Energie opwekken