Wat doet Stedin?

Duurzame energie voor iedereen

Duurzame energie voor iedereen. Dát is onze missie. Ons energienet is een onmisbare schakel om een nieuwe energietoekomst mogelijk te maken. Zodat onze klanten energie hebben om te wonen, werken en leven. Vandaag, en morgen. 

Energie die áltijd beschikbaar is: voor deze én volgende generaties. Een generatie van opwekkers, vernieuwers en doeners. Die net als wij te maken krijgt met nieuwe vormen van energie. Een energiesysteem waarin steeds meer duurzaam en lokaal wordt. En met technieken die vandaag nog niet zijn uitgevonden. Het is aan ons om dat systeem nog duurzamer te maken. En om het betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Onze kernactiviteiten

  • Transport van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.
  • Aanleggen, onderhouden en toekomstbestendig maken van elektriciteits- en gasnetten.
  • Plaatsen en onderhouden van (slimme) elektriciteits- en gasmeters
  • Woningen en bedrijven aansluiten op onze elektriciteits- en gasnetten
  • Beheren van aansluit- en meetgegevens en deze beschikbaar stellen aan marktpartijen
  • Bestrijding van energiediefstal en -fraudeGasaansluitplicht voor nieuwe woningen moet vervallen.
Ons standpunt

Ons werkgebied

Wij zijn netbeheerder in het grootste deel
van de Randstad, waaronder Den Haag,
Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond
haven- en Botlekgebied. Drukke, stedelijke
gebieden met complexe infrastructuur,
waar de afhankelijkheid van energie groot
is en energie altijd beschikbaar moet zijn. 
Om te wonen, werken en leven. Vandaag, en morgen. 

Stedin beheert ook de energie-infrastructuur
in de regio’s Kennemerland, Amstelland en
Noordoost Friesland.

Elektriciteit

Verzorgingsgebied elektriciteit

    Gas

Verzorgingsgebied gas