Wat doet Stedin?

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie

Ruim 2,2 miljoen klanten rekenen op ons. Dag en nacht. Dat wij, als onderdeel van Stedin Groep, via onze netten zorgen dat zij het hele jaar door energie hebben. We zijn er trots op dat onze netten tot de meest betrouwbare netten van de wereld behoren. Want energie is onmisbaar geworden in de wereld waarin wij leven. Het is heel vanzelfsprekend dat er altijd energie is. We gebruiken energie voor alles, op elk moment, en we gebruiken er steeds meer van. Thuis, onderweg en op het werk. 

Omdat we willen dat ook de komende generaties altijd energie hebben, gaan we samen over op schone energie. Uit bronnen die niet opraken en die de planeet niet uitputten of vervuilen. Dit vraagt om flinke aanpassingen van het energienet, of beter gezegd, ons energiesysteem. Nieuwe technieken helpen daarbij. Net als een goede samenwerking tussen alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij onze energievoorziening. 

Als we samen, met veel energie, de mouwen opstropen, krijgen we het voor elkaar. Politiek, gemeenten, marktpartijen, klanten en wij. Want alleen dan is energie in onze leefwereld straks net zo vanzelfsprekend als vandaag. Daarom is onze missie: samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie.

Onze kernactiviteiten

  • Transport van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.
  • Aanleggen, onderhouden en toekomstbestendig maken van elektriciteits- en gasnetten.
  • Plaatsen en onderhouden van (slimme) elektriciteits- en gasmeters
  • Woningen en bedrijven aansluiten op onze elektriciteits- en gasnetten
  • Beheren van aansluit- en meetgegevens en deze beschikbaar stellen aan marktpartijen
  • Bestrijding van energiediefstal en -fraude

Ons werkgebied

Wij zijn netbeheerder in het grootste deel
van de Randstad, waaronder Den Haag,
Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond
haven- en Botlekgebied. Drukke, stedelijke
gebieden met complexe infrastructuur,
waar de afhankelijkheid van energie groot
is en energie altijd beschikbaar moet zijn. 
Om te wonen, werken en leven. Vandaag, en morgen. 

Stedin beheert ook de energie-infrastructuur
in de regio’s Kennemerland, Amstelland en
Noordoost Friesland.

Elektriciteit

Verzorgingsgebied elektriciteit

    Gas

Verzorgingsgebied gas

Stedin in cijfers

Onderdeel van Stedin Groep

Stedin maakt onderdeel uit van Stedin Groep. De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van Stedin Groep en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van onder meer Stedin. De raad van commissarissen (RvC) adviseert de RvB en houdt toezicht op het beleid van de RvB. Uitgebreide informatie over onze RvB en RvC staat op de pagina corporate governance van de website Stedin Groep.
 

Website Stedin Groep

Infographic organogram

Sponsoring

We sponsoren op bescheiden schaal activiteiten in relatie tot onze missie: duurzame energie voor iedereen. Daarnaast ondersteunen we ook maatschappelijke initiatieven, die dicht bij onze waarden staan. De afdeling Corporate Communicatie van Stedin is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid. 

Onze uitgangspunten voor sponsorverzoeken

Downloads

Wij willen duurzaam inkopen en zijn selectief in onze aankopen en keuze van onze leveranciers en partners. Lees in de Supplier Code of Conduct wat de gedragscode voor onze leveranciers is. 

‘Supplier Code of Conduct’ (pdf)  

Bij Stedin hebben we algemene inkoopvoorwaarden voor de aankoop van goederen, het aannemen van werk, inkoop van diensten, ICT-zaken en -diensten en het inlenen van tijdelijk personeel.

'Algemene inkoopvoorwaarden'

We vinden betrouwbaarheid en integer handelen van onze medewerkers, directie en raad van commissarissen belangrijk. We hebben een richtlijn voor het melden en afhandelen van integriteitsincidenten als deze onverhoopt voorkomen. 

'Richtlijn integriteitsincidenten'