Drukte op het elektriciteitsnet
congestie

Het wordt steeds drukker op het stroomnet. Via zonnepanelen, windmolens en grootschalige zonneweides wekken we steeds vaker duurzame energie op. Tegelijkertijd gebruiken we meer elektriciteit. Bijvoorbeeld voor het opladen van auto’s, elektrisch koken en het verwarmen van woningen met warmtepompen. Dit zorgt in steeds meer gebieden in Nederland voor congestie: de maximale capaciteit van het stroomnet is dan bereikt.

Wat is congestie?

Netcongestie is te vergelijken met file, maar dan op het stroomnet. Bij congestie is de maximale capaciteit van het stroomnet bereikt. Het komt zowel voor bij afname (gebruik) als teruglevering (opwek) van stroom. Het betekent dat we geen nieuwe klanten kunnen aansluiten of dat bestaande klanten geen extra capaciteit kunnen krijgen. Op dit moment is er alleen congestie op grootverbruikaansluitingen. Wel hebben huishoudens vaker te maken met spanningsproblemen.

Spanningsproblemen

Als de spanning op ons elektriciteitsnet goed is, werken apparaten zoals tv’s, computers en omvormers van zonnepanelen normaal. Zodra de spanning te hoog of juist te laag is, treden spanningsproblemen op. U kunt dit herkennen aan knipperende lichten of zonnepanelen die geen stroom terugleveren aan het net omdat de omvormer uitvalt. Slimmer omgaan met energie helpt spanningsproblemen voorkomen. Lees meer over spanningsproblemen, hoe u checkt of er in uw buurt spanningsproblemen zijn en wat u er zelf aan kunt doen. 

Uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet

Stedin werkt hard aan het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Zo leggen we 12.000 kilometer aan nieuwe kabels aan en moet 1 op de 3 straten in Nederland worden opengebroken. Dit is een enorme opgave die veel tijd, geld en menskracht kost. In de tussentijd kijken we daarom ook naar andere oplossingen.

Flexibiliteit zorgt voor ruimte op het net

Het net zit op steeds meer plekken op piekmomenten vol, maar tijdens de daluren is er nog voldoende ruimte. Congestiemanagement is een tijdelijke oplossing voor grootverbruikklanten. Hierbij schuiven we met vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd. Zo kunnen we het net op drukke momenten ontlasten. We maken hiervoor afspraken met aangesloten netgebruikers om op bepaalde momenten méér of minder vermogen te gebruiken. Daardoor ontstaat ruimte op het net zodat we andere klanten ook op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.

Landelijk Actieprogramma Netcongestie

Congestie oplossen kunnen we niet alleen. Daarom is Stedin aangesloten bij het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Hier werken we samen met onder andere overige netbeheerders, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), medeoverheden, het Rijk en marktpartijen aan landelijke en regionale oplossingen voor congestie.

gerelateerde onderwerpen

Gekleurde auto aan laadpaal

Gebruik het energienet slim

Door slimmer om te gaan met energie werkt u mee aan het voorkomen van storingen of spanningsproblemen. Wij geven graag tips.

Bekijk de tips
Zonnepark met op de achtergrond een woonwijk

Drukte op het net

In steeds meer gebieden in Nederland is er congestie, de volledige capaciteit van het stroomnet is dan bereikt.

Lees meer over congestie