Congestie en
congestiemanagement

In delen van het elektriciteitsnet ontstaat een tekort aan transportcapaciteit en is het net 'vol'. Dit noemen we congestie. Het betekent dat we geen nieuwe klanten kunnen aansluiten of dat bestaande klanten niet meer capaciteit kunnen krijgen. Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, zijn vaak netverzwaringen nodig. Dat kost tijd. Daarom onderzoeken we ook altijd de mogelijkheden voor congestiemanagement. Hierbij verdelen we met verbruikers en producenten van elektriciteit de beperkte ruimte op het net. Hiervoor krijgen zij een financiële vergoeding.

Overzicht congestiegebieden

Op de provinciepagina's hieronder vindt u een overzicht van onze congestiegebieden per provincie.

Bouwwerkzaamheden binnenstad van Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

In Zuid-Holland stijgt de drukte op het net. Het hoogspanningsnet van de Rotterdamse haven nadert de maximale capaciteit.

Bekijk congestiegebieden
Luchtfoto van Utrecht

Provincie Utrecht

Het landelijke hoogspanningsnet in de provincie Utrecht zit vol. Ook delen van het regionale elektriciteitsnet bereiken hun limiet.

Bekijk congestiegebieden
Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Het hoogspanningsnet in Zeeland zit nagenoeg aan de maximale capaciteit. Het net van Stedin is hier afhankelijk van. 

Bekijk congestiegebieden
Luchtfoto van Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Het landelijke hoogspanningsnet in de provincie Noord-Holland zit nagenoeg aan de maximale capaciteit.

Bekijk congestiegebieden

Congestiemanagementonderzoek 

De uiteindelijke oplossing voor meer ruimte op het elektriciteitsnet is het verzwaren van het net. Stedin en andere netbeheerders breiden de netten de komende jaren daarom fors uit. Tegelijkertijd onderzoeken we oplossingen voor de kortere termijn, om extra capaciteit beschikbaar te stellen. Stedin is verplicht om congestiemanagementonderzoek uit te voeren bij schaarste op het net.

Bij dit onderzoek kijken we of er in een congestiegebied mogelijkheden zijn om congestiemanagement toe te passen. Daarvoor wordt een technische analyse gemaakt van het netwerk en de mogelijkheden. Ook roepen we bedrijven en marktpartijen op of zij flexibel met hun energievraag en- aanbod om kunnen gaan. Dit noemen we congestiemanagement. Als resultaat publiceren we een eindrapport met de mogelijkheden en wordt congestiemanagement verder ingericht, afhankelijk van de gevonden oplossing.

Congestiemanagement

Congestiemanagement bestaat uit verschillende fasen (zie afbeelding): hoe meer de grens van de netcapaciteit wordt bereikt, hoe ingrijpender de maatregelen zijn die netbeheerders moeten nemen. In fase 1 (tijdens het congestieonderzoek) wordt de klant al gevraagd om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij gaat het om vrijwillige deelname. Zowel de omvang van het flexibel vermogen als de prijs bepaalt de klant zelf.

Visuele uitleg over de verschillende fases binnen congestiemanagement

*De vermogensgrens is een ‘vanaf-grens’, de netbeheerder bepaalt de ondergrens per fase.

Verplicht deelnemen aan congestiemanagement 

Als een vrijwillige oproep voor deelname aan congestiemanagement niet tot voldoende flexibel vermogen leidt, moeten we in sommige gevallen overgaan op fase 2a. Daarin worden klanten, die voldoen aan bepaalde criteria, verplicht om deel te nemen aan congestiemanagement. Dit is nodig om storingen te voorkomen en de leveringszekerheid veilig te stellen. In deze fase bepaalt de klant tegen welk bod zij minder elektriciteit terug wil leveren of juist wil afnemen (afhankelijk van de situatie). Stedin beoordeelt de bieding en als deze positief is komen we tot een contract. Daarin leggen we vast hoeveel flexibel vermogen de klant aanbiedt en tegen welke voorwaarden. In de Netcode elektriciteit van 25 november 2022 staat dat netbeheerders verplichte deelname mogen toepassen. In aanvulling daarop is in november 2023 een wijzigingsvoorstel voor de ‘Netcode elektriciteit’ ingediend bij de ACM waarin de stappen verder worden toegelicht.  

Niet-marktgebaseerd congestiemanagement

Door het toepassen van verplichte deelname aan congestiemanagement ontstaat er meer aanbod. Daarbij is het wel van belang dat de aanbiedingen marktconform en maatschappelijk verantwoord zijn. Dit is belangrijk om naast een betrouwbare ook een betaalbare netinfrastructuur te kunnen blijven garanderen. Wordt de prijs onverantwoord hoog opgedreven en kunnen we niet zonder dit flexibele vermogen? Dan moeten we maatregelen nemen en overgaan op de volgende fase (fase 2b) van niet-marktgebaseerd congestiemanagement. In deze fase heeft de klant geen invloed meer op de te ontvangen vergoeding en ontvangt de klant een wettelijk bepaalde basisvergoeding. 

In het overzicht van Netbeheer Nederland vindt u een uitgebreid overzicht van de fasen van congestiemanagement.  

Gerelateerde onderwerpen

Zonnepark vanuit de lucht gefotografeerd

Loslaten storingsreserve

Het aansluiten van zonne- en windparken kan soms alsnog als we hiervoor de storingsreserve inzetten.

Lees meer over aansluiten bij schaarste
Hoofdverdeelstation

Investeren in netcapaciteit

Voor het energiesysteem van de toekomst is een goed functionerend net nodig. Tot en met 2030 investeren we hierin zo’n €8 miljard. 

Bekijk ons investeringsplan
Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Beschikbare netcapaciteit

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Onze kaarten geven inzicht in de actuele netcapaciteit.

Bekijk beschikbare netcapaciteit
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Aanbieden flexvermogen

Kunt u flexibel regelvermogen aanbieden? Wij zoeken klanten en marktpartijen die helpen het elektriciteitsnet toegankelijk te houden.

Lees hoe u flexibel vermogen aanbiedt