Congestie en
congestiemanagement

In delen van het elektriciteitsnet ontstaat een tekort aan transportcapaciteit en is het net 'vol'. Dit noemen we congestie. Het betekent dat we geen nieuwe klanten kunnen aansluiten of dat bestaande klanten niet meer capaciteit kunnen krijgen. Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, zijn vaak netverzwaringen nodig. Dat kost tijd. Daarom onderzoeken we ook altijd de mogelijkheden voor congestiemanagement. Hierbij verdelen we met verbruikers en producenten van elektriciteit de beperkte ruimte op het net. Hiervoor krijgen zij een financiële vergoeding.

Overzicht congestiegebieden

In onze maandelijkse update krijgt u een actueel inzicht in de netcongestie van Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en de Rotterdamse haven. Ook leest u wat we doen om onze netten sneller te bouwen en beter te benutten.

Bekijk de update


Provincie Zuid-Holland

Kassencomplex met hoogspanningsmast op de achtergrond

Berkel en Rodenrijs – Kleihoogt/Centrum Noord

We hebben hier congestie voor zowel afname als teruglevering.

Lees meer
Kassencomplex

Bleiswijk - Bergschenhoek 

We hebben congestie voor teruglevering in Bleiswijk waaronder Overbuurtse polder en in Schreyacker in Bergschenhoek.

Lees meer
Zonnepanelen op overkapping laadpunten

Pijnacker - De Boezem 

We hebben congestie voor teruglevering rond industrieterrein De Boezem in Pijnacker.


Lees meer
Kas met tomatenplanten

Berkel en Rodenrijs - Noordeinde 

We hebben congestie voor teruglevering in tuinbouwgebied Noordeinde.

Lees meer
Potten met planten in de kas

Waddinxveen

We hebben congestie voor teruglevering in gemeente Waddinxveen.


Lees meer
Kassencomplex met zonnepanelen

Zuidplas

We hebben congestie voor teruglevering in gemeente Zuidplas rond de 2e Tochtweg.


Lees meer
Luchtfoto bedrijventerrein Dordtse Kil

Dordtse Kil III en IV

We hebben congestie voor teruglevering op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV in Dordrecht.

Lees meer
Vrachtwagen bij containerterminal

Havengebied Rotterdam 

Er is transportschaarste voor afname in het Rotterdams havengebied en op Goeree-Overflakkee.

Lees meer
Schuur met zonnepanelen

Middelharnis

We hebben congestie voor teruglevering in de regio Middelharnis op Goeree-Overflakkee.


Lees meer

Provincie Utrecht

Hoofdverdeelstation

Woerden

We hebben congestie voor afname in de stad Woerden.


Lees meer

Provincie Utrecht

In een groot deel van de provincie Utrecht is er transportschaarste voor zowel teruglevering als afname.

Lees meer

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

We hebben congestie voor afname in de provincie Zeeland.


Lees meer

Noordring in Zeeland

We hebben congestie voor teruglevering in Noordring in de provincie Zeeland.


Lees meer

Congestiemanagement

In congestiegebieden onderzoeken we of congestiemanagement een oplossing kan zijn om de periode tot netuitbreiding te overbruggen. Zo kan het schuiven met vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd, het net op drukke momenten ontlasten. We maken hiervoor afspraken met aangesloten netgebruikers om op bepaalde momenten méér of minder vermogen te gebruiken. Door deze afspraken te maken, ontstaat nieuwe ruimte op het net om extra klanten aan te sluiten.

Wilt u helpen met congestiemanagement?

Heeft u flexibel vermogen beschikbaar en wilt u dit inzetten om zo bij te dragen aan het voorkomen of oplossen van congestie? Meldt u zich dan aan.

Flexibel vermogen van minimaal 1MW aanbieden?

Kunt u flexibel vermogen van minimaal 1MW aanbieden? Bijvoorbeeld door het, op ons verzoek, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie? Dit kan een windpark zijn, een zonnepark of een warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt. Ook flexibel regelvermogen met behulp van een grote batterij, koelinstallatie, elektrische boiler is welkom. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten. Meer informatie en aanmelden van flexibel regelvermogen.

Kleiner flexibel vermogen (<1MW) aanbieden?

 

Flexibel vermogen aanbieden met kleinere vermogens (<1MW) is ook mogelijk. Hiervoor meldt u zich aan bij een erkende Congestion Service Provider (CSP). Met de komst van de CSP-rol kunnen netbeheerders met marktpartijen afspraken maken over hoe vaak en tegen welke vergoeding zij helpen bij het verlagen van de piek. Een CSP kan optreden als (zelfstandig) dienstverlener tussen de netbeheerder en klant/aangeslotene. CSP’s kunnen zich aanmelden bij TenneT en vervolgens registreren bij EDSN via Partners in Energie

Flexibel vermogen via redispatch aanbieden?

Redispatchbiedingen voor grotere vermogens gaan via een Congestion Service Provider. Hiervoor meldt u zich aan bij een erkende Congestion Service Provider (CSP). Met de komst van de CSP-rol kunnen netbeheerders met marktpartijen afspraken maken over hoe vaak en tegen welke vergoeding zij helpen bij het verlagen van de piek. Een CSP kan optreden als (zelfstandig) dienstverlener tussen de netbeheerder en klant/aangeslotene. CSP’s kunnen zich aanmelden bij TenneT en vervolgens registreren bij EDSN via Partners in Energie

Gerelateerde onderwerpen

Zonnepark vanuit de lucht gefotografeerd

Loslaten storingsreserve

Het aansluiten van zonne- en windparken kan soms alsnog als we hiervoor de storingsreserve inzetten.

Lees meer over aansluiten bij schaarste
Hoofdverdeelstation

Investeren in netcapaciteit

Voor het energiesysteem van de toekomst is een goed functionerend net nodig. Tot en met 2030 investeren we hierin zo’n €8 miljard. 

Bekijk ons investeringsplan
Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Beschikbare netcapaciteit

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Onze kaarten geven inzicht in de actuele netcapaciteit.

Bekijk beschikbare netcapaciteit
Moderne kas verlicht en verwarmd met aardwarmte

Aanbieden flexvermogen

Kunt u flexibel regelvermogen aanbieden? Wij zoeken klanten en marktpartijen die helpen het elektriciteitsnet toegankelijk te houden.

Lees hoe u flexibel vermogen aanbiedt