Een flexibele energiemarkt

Duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, zijn onvoorspelbaar en niet op afroep beschikbaar. Soms is er meer aanbod dan vraag, bijvoorbeeld op een zonnige zomerdag. En soms is er meer vraag dan aanbod. Bijvoorbeeld op een windstille en grijze winterdag, als iedereen om 17.30 uur de verwarming en lampen aandoet. Op het moment dat er veel vraag of aanbod is van energie, kan het elektriciteitsnet onder druk komen te staan. Vergelijkbaar met file op de snelweg. Dit kan leiden tot verstoringen in de elektriciteitsvoorziening die we vanzelfsprekend willen voorkomen. 

Om knelpunten te voorkomen, kunnen we meer of zwaardere elektriciteitskabels in de grond leggen. Maar dit is kostbaar en niet altijd de goedkoopste en meest duurzame oplossing. Niet de goedkoopste omdat er soms andere mogelijkheden zijn om de netten te ontlasten. En niet erg duurzaam, omdat er veel schaarse grondstoffen (bijvoorbeeld koper) nodig zijn. We zoeken daarom naar alternatieven waarbij flexibiliteit de rode draad is, zoals: 

  • Opslagsystemen, zoals Vehicle2Grid en accu's in woningen.
  • Vraagsturing - beïnvloeding van de energievraag door financiële prikkels, zoals een variabel leveringstarief en flexibileitsoplossingen
  • Het omzetten van energiestromen – van bijvoorbeeld elektriciteit naar gas (Power2Gas)
  • Aanbodsturing – hoeveelheid energie op het net reguleren door bijvoorbeeld stopzetten van windmolens en conventionele centrales

Impact op de energiemarkt

Om controle te houden op de netbelasting zijn wij nu als netbeheerder afhankelijk van processen en marktpartijen die de vraag en aanbod van energie balanceren en betrouwbare voorspellingen doen van energieverbruik. Daardoor wordt de juiste hoeveelheid energie ingekocht en verkocht kan en die energie wordt weer getransporteerd over onze netten. Deze processen veranderen echter óók door de onvoorspelbaarheid van duurzame energiebronnen. Er ontstaat een nieuw marktmodel met nieuwe rollen en nieuwe spelers. Samen met de andere partijen in de markt geven we de komende jaren dit nieuwe model vorm. Zo doen we nu bij Stedin ervaringen op met het ‘Universal Smart Energy Framework' (USEF). Dat is een ‘open standaard' systeem waarvan marktpartijen vrij gebruik kunnen maken. Het brengt vraag naar en aanbod van energie bij elkaar, rekening houdend met de netcapaciteit. 

Samen doen

Bij Stedin geloven we dat een nieuw marktmodel dat flexibiliteit ondersteunt, alleen tot stand kan komen als we binnen de energiesector maar ook met nieuwe marktpartijen, samen optrekken. Een voorbeeld daarvan is ons FLEX Versnellingsprogramma. Samen doen we ervaring op, samen leren we, en samen bepalen we wat werkbare processen zijn binnen het marktmodel van de toekomst. Zo verzekeren we onze klanten, nu en in de toekomst, van betrouwbare en betaalbare energie.

Deel dit artikel