Samenwerken aan de energietransitie

De energietransitie vraagt om samenwerking. Bij Stedin nemen we deel aan verschillende samenwerkingsverbanden met klanten, overheden, marktpartijen en universiteiten. Samen krijgen we inzicht in specifieke thema's van de energietransitie, zoals flexibilisering. Ook werken we samen met partners aan concrete oplossingen van zaken die de energietransitie nu nog bemoeilijken.

Download open data

Open data is digitale informatie die wij gratis aanbieden om bij te dragen aan het mogelijk maken van de energietransitie.