Ik heb een klacht of schade

Hartelijk dank voor uw aanvraag

Wij streven ernaar om binnen 3 weken uw klacht op te lossen of een reactie te geven op uw aanvraag tot schadevergoeding. Als dat niet lukt, krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons. We zijn wettelijk verplicht om binnen 8 weken een klacht op te lossen of een reactie te geven op uw aanvraag tot schadevergoeding.