U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie voor teruglevering
Dordtse Kil III en IV

Op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV zijn de afgelopen jaren in hoog tempo grootschalige zon-op-dak projecten gerealiseerd. Om deze ontwikkelingen bij te houden, hebben we al 50 miljoen euro geïnvesteerd in uitbreiding van het hoogspanningsnet. Ondanks deze grootschalige investeringen loopt het middenspanningsnet op deze industrieterreinen nu tegen de maximale capaciteit.

Flexibel vermogen gezocht Dordtse Kill III en IV

Op 10 november 2022 startte Stedin de marktuitvraag als onderdeel van het heronderzoek congestiemanagement op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV. We zijn op zoek naar partijen die hun elektriciteitsvermogen flexibel kunnen inzetten. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding. Hiermee maken we ruimte vrij op het elektriciteitsnet. Zo kunnen we mogelijk eerder meer klanten aansluiten. En hoeven zij niet te wachten op de structurele netuitbreiding. 

Meer over het heronderzoek

Kaart die transportschaarste weergeeft in Dordtse Kil

 

Bekijk de postcodes van dit congestiegebied*

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Verzwaring
van het net

In 2014 startte Stedin met de bouw van een nieuw verdeelstation van 50.000 Volt aan de Oranjelaan in Dordrecht. Daarop volgde de uitbreiding van het verdeelstation in Zwijndrecht met twee nieuwe kabelverbindingen tussen Zwijndrecht en Dordrecht, onder de Merwede door. In 2021 werd als sluitstuk een volledig nieuw hoofdverdeelstation van 50.000 Volt aan de voet van de Merwedebrug langs de N3 in Dordrecht opgeleverd. Het nieuwe 50/13kV verdeelstation wordt nu als nieuw project aan deze lijst investeringen toegevoegd. Dit station is naar verwachting in 2025 operationeel. We bouwen dit modulair, zodat we sneller voor meer capaciteit zorgen. In onderstaande video vertellen we u meer over onze netuitbreidingen in deze regio.

Flexoplossingen

Een verzwaring van het elektriciteitsnet kost tijd. Daarom kijken we in de tussentijd ook naar andere oplossingen om het huidige net beter te benutten. In het gebied Dordtse Kil doen we in een pilot ervaring op met DER-sturing. DER-sturing betekent dat we klanten op afstand via een signaal kunnen instrueren om het terugleveren tijdelijk terug te regelen naar 0% op momenten dat er een storing is.

Lees meer over DER-sturing

Nieuwe spelregels congestiemanagement

Op 25 mei 2022 publiceerde toezichthouder ACM nieuwe spelregels voor het verdelen van ruimte op het elektriciteitsnet bij drukte (congestiemanagement). Deze nieuwe spelregels vergroten de mogelijkheden voor netbeheerders om congestiemanagement toe te passen in een congestiegebied in de periode totdat de netverzwaring gerealiseerd is. Daarom starten we nu een heronderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement in Dordtse Kil III en IV. Dit moet uitwijzen of klanten op de wachtlijst toch eerder transportcapaciteit kunnen krijgen.

Wat betekent dit voor u?

De huidige situatie in het congestiegebied blijft de komende maanden ongewijzigd. Hieronder leest u daar meer over.

Nu geen mogelijkheid voor congestiemanagement

We hebben halverwege 2021 op basis van de destijds geldende spelregels onderzoek laten doen naar congestiemanagement. Dit bleek helaas geen oplossing. Er zijn onvoldoende gekwalificeerde marktpartijen in het congestiegebied aanwezig voor de uitvoering van congestiemanagement. Aangeslotenen met niet-regelbaar vermogen, waaronder elektriciteitsproductie op basis van zon- en windenergie, waren in de destijds geldende regelgeving namelijk vrijgesteld van deelname aan congestiemanagement.

Welke gevolgen heeft dit?

Nieuw duurzame zon-op-dak projecten in Dordtse Kil III en IV kunnen pas nadat het nieuwe verdeelstation gereed is (volgens planning operationeel begin 2025) hun energie kwijt op het elektriciteitsnet van Stedin. Of dit eerder kan hangt af van de mogelijkheden die de nieuwe spelregels voor congestiemanagement ons bieden. Als voor oplevering van de structurele uitbreiding blijkt dat er met de nieuwe spelregels van de ACM toch congestiemanagement mogelijk is, dan worden klanten op de wachtlijst hierover geïnformeerd.

De congestie heeft gevolgen voor:

  • Aanvragen die vanaf 2 september 2021 zijn gedaan voor transportcapaciteit voor opwek op een (nieuwe of zwaardere) grootverbruikaansluiting (>3x80A t/m 1,75 MVA). Deze plaatsen wij op onze wachtlijst. De aansluiting realiseren wij al wel en eventuele afname uit het net kan zonder vertraging plaatsvinden. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan voor teruglevering.
  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie. Deze geven wij pas weer af als er voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
    NB een positieve transportindicatie is een momentopname en geeft nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit.
  • Nettoetsen die nodig zijn om terug te leveren op een bestaande (geschikte) aansluiting doen we niet gedurende de congestieperiode.

De congestie heeft geen gevolgen voor:

  • Aanvragen die vóór 2 september 2021 zijn gedaan voor een grootverbruikaansluiting (> 3x80 A t/m 1,75 MVA) met transportcapaciteit voor teruglevering. Deze realiseren we, mits de offerte is geaccepteerd binnen de geldigheidstermijn en de teruglevering is gecontracteerd. De aangekondigde congestie heeft dan geen gevolgen.
  • (Kleinverbruik)consumenten, zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen en terugleveren aan het elektriciteitsnet.
  • Aansluitingen > 1,75 MVA (maatwerk), deze kunnen wij gewoon aansluiten want er is nog capaciteit op het deel van het elektriciteitsnet waarvan zij gebruik maken.

Regionale energiestrategie niet in gevaar

In de Regionale Energiestrategie (RES) van de Drechtsteden is de afspraak dat er in 2030 plek is voor ruim 218 megawattpiek aan grootschalig zon-op-dak-projecten. Het capaciteitsprobleem tot 2025 in Dordtse Kil III en IV heeft geen gevolgen voor deze RES-doelstelling van de Drechtsteden.

0:02 / 1:00