U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie op
Dordtse Kil III en IV

Samen energie opwekken

Op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV zijn de afgelopen jaren in hoog tempo grootschalige zon-op-dak projecten gerealiseerd. Om deze ontwikkelingen bij te houden, hebben we al 50 miljoen euro geïnvesteerd in uitbreiding van het hoogspanningsnet. We bouwden een nieuw verdeelstation van 50.000 Volt, breidden een verdeelstation uit en leveren eind dit jaar een nieuw 50.000 Volt verdeelstation op. Daar bovenop gaan we de komende jaren nog een nieuw 50/13kV verdeelstation realiseren. Dit is naar verwachting begin 2025 operationeel. Ondanks deze grootschalige investeringen loopt het middenspanningsnet op deze industrieterreinen nu tegen de maximale capaciteit.

CONGESTIEMANAGEMENT
IS GEEN OPLOSSING 

We hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om afspraken met partijen te maken over het schuiven van vraag en aanbod van elektriciteit in de tijd. Dit noemen we congestiemanagement. Hiermee kunnen we het net op drukke momenten ontlasten en ontstaat er ruimte voor nieuwe zon-op-dak-projecten. Er zijn echter onvoldoende gekwalificeerde marktpartijen in het congestiegebied aanwezig voor de uitvoering van congestiemanagement. 

Wat betekent dit voor u?

Nieuw duurzame zon-op-dak projecten in Dordtse Kil III en IV  kunnen pas nadat het nieuwe verdeelstation gereed is (volgens planning operationeel begin 2025) hun energie kwijt op het elektriciteitsnet van Stedin.

De congestie heeft gevolgen:

  • Aanvragen die vanaf 2 september 2021 zijn gedaan voor transportcapaciteit voor opwek op een (nieuwe of zwaardere) grootverbruikaansluiting (>3x80A t/m 1,75 MVA) plaatsen wij op onze wachtlijst. De aansluiting realiseren wij al wel en eventuele afname uit het net kan zonder vertraging plaatsvinden. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan voor teruglevering.
  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie geven wij pas weer af als er voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
    NB een positieve transportindicatie is een momentopname en geeft nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit.
  • Nettoetsen die nodig zijn om terug te leveren op een bestaande (geschikte) aansluiting doen we niet gedurende de congestieperiode.

De congestie heeft geen gevolgen:

  • Aanvragen die vóór 2 september 2021 zijn gedaan voor een grootverbruikaansluiting (> 3x80 A t/m 1,75 MVA) met transportcapaciteit voor teruglevering realiseren we, mits de offerte is geaccepteerd binnen de geldigheidstermijn en de teruglevering is gecontracteerd. De aangekondigde congestie heeft dan geen gevolgen.
  • Het capaciteitsprobleem heeft geen gevolgen voor (kleinverbruik) consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen en terugleveren aan het elektriciteitsnet.
  • Aansluitingen > 1,75 MVA (maatwerk) kunnen wij gewoon aansluiten, want er is nog capaciteit op het deel van het elektriciteitsnet waarvan zij gebruik maken.
 

Verzwaring van het net

In 2014 startte Stedin met de bouw van een nieuw verdeelstation van 50.000 Volt aan de Oranjelaan in Dordrecht. Daarop volgde de uitbreiding van het verdeelstation in Zwijndrecht met twee nieuwe kabelverbindingen tussen Zwijndrecht en Dordrecht, onder de Merwede door. Dit jaar wordt als sluitstuk een volledig nieuw hoofdverdeelstation van 50.000 Volt aan de voet van de Merwedebrug langs de N3 in Dordrecht opgeleverd. Het nieuwe 50/13kV verdeelstation wordt nu als nieuw project aan deze lijst investeringen toegevoegd. Dit station is naar verwachting in 2025 operationeel. We bouwen dit modulair, zodat we sneller voor meer capaciteit zorgen. In onderstaande video vertellen we u meer over onze netuitbreidingen in deze regio.

Regionale Energiestrategie niet in gevaar

In de Regionale Energiestrategie (RES) van de Drechtsteden is de afspraak dat er in 2030 plek is voor ruim 218 megawattpiek aan grootschalig zon-op-dak-projecten. Het capaciteitsprobleem tot 2025 in Dordtse Kil III en IV heeft geen gevolgen voor deze RES-doelstelling in de Drechtsteden.

0:02 / 1:00