Aansluiting
wijzigen

Wilt u de capaciteit van een electriciteits- of gasaansluiting verhogen (verzwaren)? Of juist verlagen? Of moet de aansluiting naar een andere plek verplaatst worden? In al deze gevallen kunnen wij deze wijziging voor u in orde maken. Gaat het om een project met meerdere en ingrijpende wijzigingen? Dan noemen wij dit een reconstructie.

Wat doet
Stedin voor u?

  • Informatie over de aansluiting(en) en de mogelijkheden
  • Offerte binnen 10 dagen
  • Uitvoeren van de werkzaamheden

Bereken de kosten

In onze rekenmodule kunt u alvast een indicatie van de kosten berekenen. Let op: De prijsindicatie is gebaseerd op de meest voorkomende aanvragen en houdt geen rekening met specifieke omstandigheden. De uiteindelijke kosten kunnen dus afwijken van de prijsindicatie.

Uw aansluiting aanpassen
in vier stappen

  • Vraag een offerte aan
  • Wij sturen u een offerte
  • Afspraak maken en voorbereidingen treffen
  • Wij voeren de werkzaamheden uit
Vraag een offerte aan

Voor het verlichten, verzwaren of verplaatsen van de gas- en/of elektra-aansluiting vraagt u een offerte aan via de landelijke website www.mijnaansluiting.nl. Raadpleeg een installateur voor advies over de benodigde capaciteit. Ons overzicht geeft informatie over de verschillende aansluitingen.

Let op: Als u niet de eigenaar van het pand/perceel bent, adviseren wij u uw aanpassing aan de aansluiting af te stemmen met de eigenaar. Dit om mogelijke problemen bij verhuizing te voorkomen.


Naar Mijn Aansluiting

Wij sturen u een offerte

Binnen 10 dagen na uw aanvraag ontvangt u onze offerte. Als wij nog vragen hebben over uw aanvraag, nemen wij voor die tijd contact met u op. U geeft akkoord op de werkzaamheden via ondertekening van ons opdrachtformulier. Daarna ontvangt u onze opdrachtbevestiging.

Afspraak maken en voorbereidingen treffen

Na onze offerte en uw akkoord nemen we contact met u op om de planning te bespreken.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet u zelf een aantal voorbereidingen treffen. Om de kabels/leidingen te verwijderen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals stelconplaten en beton), grind, beplanting en overige obstakels. Eventueel vervuilde grond moet u zelf verwijderen. U moet zelf eventueel niet-opneembare bestrating en sierbestrating na onze werkzaamheden terugplaatsen. Als u van kleinverbruikaansluiting naar een grootverbruikaansluiting gaat, kiest u een meetverantwoordelijke en een energieleverancier op uw nieuwe grootverbruik EAN-code.

Wij voeren de werkzaamheden uit

Op de afgesproken datum voeren wij de werkzaamheden voor u uit. Soms schakelen wij hier ook een aannemer voor in.