Aansluiting
wijzigen


Medewerkers van Stedin bespreken plannen voor een nieuwe aansluiting

Wilt u de capaciteit van een elektriciteits- of gasaansluiting verhogen (verzwaren)? Of juist verlagen? Of moet de aansluiting naar een andere plek verplaatst worden? In al deze gevallen kunnen wij deze wijziging voor u in orde maken. Gaat het om een project met meerdere en ingrijpende wijzigingen? Dan noemen wij dit een reconstructie.

Wat doet
Stedin voor u?

 • Informatie over de aansluiting(en) en de mogelijkheden
 • Uitbrengen van een offerte
 • Uitvoeren van de werkzaamheden

Bereken de kosten

In onze rekenmodule kunt u alvast een indicatie van de kosten berekenen. Let op: De prijsindicatie is gebaseerd op de meest voorkomende aanvragen en houdt geen rekening met specifieke omstandigheden. De uiteindelijke kosten kunnen dus afwijken van de prijsindicatie.

Uw aansluiting aanpassen
in vier stappen

 1. Voor het verlichten, verzwaren of verplaatsen van de gas- en/of elektra-aansluiting vraagt u een offerte aan via de landelijke website www.mijnaansluiting.nl. Raadpleeg een installateur voor advies over de benodigde capaciteit. Ons overzicht geeft informatie over de verschillende aansluitingen.


  Let op: Als u niet de eigenaar van het pand/perceel bent, adviseren wij u uw aanpassing aan de aansluiting af te stemmen met de eigenaar. Dit om mogelijke problemen bij verhuizing te voorkomen.


  Naar Mijn Aansluiting

 2. Wij nemen na uw aanvraag altijd contact met u op om de aanvraag door te nemen. Zodra uw aanvraag compleet is, sturen wij u binnen 10 werkdagen onze offerte toe. Als wij nog vragen hebben over uw aanvraag, nemen wij voor die tijd contact met u op. U geeft akkoord op de werkzaamheden via ondertekening van ons opdrachtformulier. Daarna ontvangt u onze opdrachtbevestiging.

 3. Na onze offerte en uw akkoord nemen we contact met u op om de planning te bespreken.


  Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet u zelf een aantal voorbereidingen treffen. Om de kabels/leidingen te verwijderen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals stelconplaten en beton), grind, beplanting en overige obstakels. Eventueel vervuilde grond moet u zelf verwijderen. U moet zelf eventueel niet-opneembare bestrating en sierbestrating na onze werkzaamheden terugplaatsen. Als u van kleinverbruikaansluiting naar een grootverbruikaansluiting gaat, kiest u een meetverantwoordelijke en een energieleverancier op uw nieuwe grootverbruik EAN-code.

 4. Op de afgesproken datum voeren wij de werkzaamheden voor u uit. Soms schakelen wij hier ook een aannemer voor in.