We wekken in Nederland steeds meer duurzame elektriciteit lokaal op. Daarnaast neemt het elektriciteitsverbruik fors toe. Bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s en als alternatief voor het gebruik van aardgas. Dit is goed nieuws voor de reductie van de CO2-uitstoot. De keerzijde is de steeds grotere belasting op ons elektriciteitsnet. Daardoor ontstaat in sommige gebieden congestie. De maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is dan bereikt.

Zonnepark in het water aangelegd

Capaciteit elektriciteitsnet

Bent u van plan duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld een zonnepark of gaat u juist veel energie afnemen? Bekijk dan op onze kaarten of er beperkingen zijn in de beschikbare netcapaciteit in die regio.

Congestie en congestie-management

Als de energievraag en/of het -aanbod sneller groeit dan de snelheid waarmee netuitbreidingen gereed zijn, ontstaat congestie. De maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is dan bereikt. 

Aansluiten bij schaarste

Als we in gebieden te maken hebben met schaarste kijken we naar verschillende oplossingen. Daarbij proberen we de maximale capaciteit van het net te benutten door onze storingsreserve los te laten of klanten met non-firm contracten aan te sluiten. 

Transportprognoses

Transportprognoses zijn een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. De prognoses laten zien wat de gevraagde capaciteit is in het betreffende deelnet. Het is een belangrijk middel om verstoringen en onderbrekingen op het net te kunnen voorkomen.