De aansluiting

Deze pagina is alleen voor grootverbruikklanten.

Bent u kleinverbruikklant? Ga naar de kleinverbruikpagina.

Wanneer ben ik kleinverbruikklant?

Wij maken onderscheid tussen kleinverbruik- en grootverbruikklanten. Lees of u een klein- of grootverbruikklant bent.

Wat is een aansluiting? 

Een aansluiting is de verbinding tussen het energienet van de netbeheerder en uw installatie.

Het kan zijn dat u een ander type aansluiting nodig heeft dan u nu heeft. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf uitbreidt. Dan kunt u misschien een zwaardere aansluiting gebruiken. Of wanneer u zware apparatuur juist van de hand heeft gedaan. Dan heeft u wellicht juist een lichtere aansluiting nodig. Een erkend installateur kan u hierover adviseren.


Let op! Wilt u een aansluiting die niet standaard is? Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.