Wat betaalt uw bedrijf aan Stedin?

U betaalt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit. De maximale tarieven die we in rekening mogen brengen, zijn vastgesteld door de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De aansluit- en transportvergoedingen die u betaalt zijn onder meer voor de aanleg en het onderhoud van de energienetten en de aansluitingen. Daarnaast bereiden we ons voor op de energienetten van de toekomst. Daarvoor doen we allerlei investeringen. Zodat u altijd over energie beschikt, nu én in de toekomst.

Wij brengen de volgende tarieven in rekening:

  1. Periodieke aansluitvergoeding

    Een vast bedrag per jaar voor uw energie-aansluiting.

  2. Transportonafhankelijk tarief (vastrecht)

    Een vast bedrag per jaar om de kosten te dekken die bij netbeheer horen en onafhankelijk zijn van de capaciteit van uw aansluiting.

  3. Transportafhankelijk tarief

    Een bedrag per jaar voor het transport van energie. Onder andere voor het onderhoud van de netten en precariobelasting. De hoogte van dit bedrag voor elektriciteit is onder meer afhankelijk van het gecontracteerd vermogen, het maximale vermogen per maand en (voor laag- en middenspanning) van het werkelijke gebruik. De hoogte van dit bedrag voor gas is gebaseerd op de aansluitcapaciteit (voor profielgrootverbruikers) of de gecontracteerde capaciteit (voor telemetriegrootverbruikers).

Bereken de kosten

Benieuwd naar de kosten van een nieuwe aansluiting? Of het aanpassen hiervan? In onze rekenmodule kunt u alvast een indicatie van de kosten berekenen voordat u een offerte opvraagt. Let op: De prijsindicatie is gebaseerd op de meest voorkomende aanvragen en houdt geen rekening met specifieke omstandigheden. De uiteindelijke kosten kunnen dus afwijken van de prijsindicatie. U kunt geen rechten ontlenen aan de indicatie.

Tarieven

Bekijk de grootverbruiktarieven die u per jaar aan Stedin betaalt. De belangrijkste tariefstijgingen in 2024 en de oorzaken leest u in ons nieuwsbericht.