Werkzaamheden tijdens coronavirus
Wij nemen voorzorgsmaatregelen bij onze werkzaamheden, zie ons nieuwsbericht

Deze pagina is alleen voor grootverbruikklanten.

Bent u kleinverbruikklant? 

Ga naar de kleinverbruikpagina

Wanneer ben ik kleinverbruikklant?

Wij maken onderscheid tussen kleinverbruik- en grootverbruikklanten.

Lees of u een klein- of grootverbruikklant bent.

Wat betaalt uw bedrijf aan Stedin?

Aansluit- en transportvergoedingen. Deze vergoedingen zijn onder meer voor de aanleg en het onderhoud van de energienetten en de aansluitingen. Daarnaast bereiden we ons voor op de energienetten van de toekomst. Daarvoor doen we allerlei investeringen. Zodat u altijd over energie beschikt, nu én in de toekomst.

Wij brengen de volgende tarieven in rekening:

  1. Periodieke aansluitvergoeding

    Een vast bedrag per jaar voor uw energie-aansluiting.

  2. Transportonafhankelijk tarief (vastrecht)

    Een vast bedrag per jaar om de kosten te dekken die bij netbeheer horen en onafhankelijk zijn van de capaciteit van uw aansluiting.

  3. Transportafhankelijk tarief

    Een bedrag per jaar voor het transport van energie. Onder andere voor het onderhoud van de netten en precariobelasting. De hoogte van dit bedrag voor elektriciteit is onder meer afhankelijk van het gecontracteerd vermogen, het maximale vermogen per maand en (voor laag- en middenspanning) van het werkelijke gebruik. De hoogte van dit bedrag voor gas is gebaseerd op de aansluitcapaciteit (voor profielgrootverbruikers) of de gecontracteerde capaciteit (voor telemetriegrootverbruikers).

Tarieven

Bekijk de grootverbruik tarieven die u per jaar aan Stedin betaalt.