Aansluiting
verwijderen


Medewerker van Stedin verwijdert de aansluiting

Wilt u uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting verwijderen? Veiligheid staat hierbij voorop. Dit geldt zeker ook bij het slopen van panden. Wij moeten de aansluitingen verwijderen, voordat u veilig kunt (laten) slopen.

Dien daarom tijdig een aanvraag in om de aansluiting te verwijderen. 

Wat doet
Stedin voor u?

 • Informatie over de aansluiting(en) en de mogelijkheden
 • Verwijderen van de aansluitingen als u geen energie meer nodig heeft

Bereken de kosten

In onze rekenmodule kunt u alvast een indicatie van de kosten berekenen. Let op: De prijsindicatie is gebaseerd op de meest voorkomende aanvragen en houdt geen rekening met specifieke omstandigheden. De uiteindelijke kosten kunnen dus afwijken van de prijsindicatie.

De aansluiting verwijderen
in zes stappen

 1. Voor het definitief laten verwijderen van een individuele grootverbruik gas- en/of elektriciteitsaansluiting vraagt u een offerte aan via de landelijke website www.mijnaansluiting.nl. Bent u ontwikkelaar of woningcorporatie en betreft het meerdere panden? Ga dan in een vroegtijdig stadium in overleg met uw accountmanager, zodat wij u kunnen adviseren. Stuur u plannen naar: fm_vbs@stedin.net of neem contact op met uw accountmanager.


  Let op: Als u niet de eigenaar van het pand/perceel bent, adviseren wij u uw aanpassing aan de aansluiting af te stemmen met de eigenaar. Dit om mogelijke problemen bij verhuizing te voorkomen.

  Naar Mijn Aansluiting

 2. Als het gaat om projectmatige sloop, vindt u belangrijke informatie in het landelijk sloop- en verwijderprotocol. Dit document is opgesteld vanuit Netbeheer Nederland en geldt in heel Nederland.

 3. Binnen 10 dagen na uw aanvraag ontvangt u onze offerte. Als wij nog vragen hebben over uw aanvraag, nemen wij voor die tijd contact met u op. De meeste bedrijven betalen bij en na hun opdrachtverstrekking. Kleinere zakelijke klanten betalen hun offerte in ons beveiligde Stedin Klantportal waar zij ook de status van hun aanvraag kunnen volgen.

 4. Na onze offerte en uw akkoord nemen we contact met u op om de planning te bespreken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet u zelf een aantal voorbereidingen treffen. Om de kabels/leidingen te verwijderen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals stelconplaten en beton), grind, beplanting en overige obstakels. Eventueel vervuilde grond moet u zelf verwijderen. U moet zelf eventueel niet-opneembare bestrating en sierbestrating na onze werkzaamheden terugplaatsen.

 5. Voor uw aansluiting(en) heeft u overeenkomsten met een energieleverancier en met een meetverantwoordelijke. Vergeet niet deze tijdig op te zeggen om onnodige kosten te voorkomen.

 6. Op de afgesproken datum voeren wij de werkzaamheden voor u uit. Soms schakelen wij hier ook een aannemer voor in.