EXTRA MEETPUNT

Dit wordt ook wel een secundair allocatiepunt genoemd. En betekent dat Stedin een tweede elektriciteitsmeter achter de bestaande aansluiting plaatst. Hierdoor wordt het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Zo wordt het eenvoudiger om een aansluiting te delen en de afgenomen- en opgewekte energie los van elkaar te verrekenen. Een extra meetpunt realiseren is alleen mogelijk bij een elektriciteitsaansluiting.

Een paar voorbeelden waarin een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) uitkomst kan bieden.

 • U wilt voor het afnemen en terugleveren van energie verschillende energieleveranciers contracteren.
 • In geval van duurzame opwek: als u op een dak zonnepanelen plaatst om zo elektriciteit op te wekken. Door een extra meetpunt kunt u onafhankelijk van de dakeigenaar een energieleverancier kiezen om de opgewekte energie af te rekenen.
 • In geval van afname: een klant deelt zijn bedrijf/terrein met een andere partij. Ook de aansluiting wordt gedeeld, omdat dit voordeliger is qua kosten. Door middel van een extra meetpunt kan elke partij, onafhankelijk van elkaar, zelf een energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit.
 • In geval van een laadpaal: een klant heeft een laadpaal van een andere partij op zijn eigen terrein staan. Door een extra meetpunt kan de eigenaar van de laadpaal zelf zijn energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit.
Extra meetpunt KV

VOORWAARDEN EXTRA MEETPUNT

In principe is elke bemeten aansluiting geschikt voor een extra meetpunt, maar er gelden wel een aantal voorwaarden voor het gebruik ervan:

 • Voor het extra meetpunt wordt geen aansluit- en transportovereenkomst afgesloten door Stedin. Wel worden alle extra meetpunten opgenomen in de aansluit- en transportovereenkomst van de aansluiting (primair allocatiepunt);
 • Als de aansluiting (primair allocatiepunt) buiten bedrijf wordt gesteld, komen de extra meetpunten automatisch te vervallen;
 • Alle extra meetpunten moeten in dezelfde meterkast als de bestaande aansluiting (primair allocatiepunt) aangebracht kunnen worden;
 • Op een kleinverbruikaansluiting (tot 3 x 80 ampère) mogen er maximaal 5 extra meetpunten zijn;
 • Alle extra meetpunten worden gebruikt voor één WOZ;
 • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn;
 • Extra meetpunten worden niet gebruikt voor woonfuncties, zoals onderhuur;
 • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract met een energieleverancier zijn.