Een extra meetpunt betekent dat Stedin een tweede elektriciteitsmeter achter de bestaande aansluiting plaatst. Hiermee is het mogelijk om op één aansluiting meerdere energieleveranciers te contracteren. Zo wordt het eenvoudiger om een aansluiting te delen en de afgenomen- en/of opgewekte energie los van elkaar te verrekenen. Een extra meetpunt realiseren kan alleen bij een elektriciteitsaansluiting.

Een extra meter
achter de bestaande aansluiting

De aanvraag van een extra meetpunt op uw aansluiting doet u op mijnaansluiting.nl. Start een nieuwe aanvraag en kies voor de optie 'wijzigen aansluiting, toevoegen/verwijderen extra meetpunt'. De extra meter komt op een apart meterbord en wordt verbonden met de hoofd-elektriciteitsmeter. Door een extra meetpunt blijft de capaciteit van de aansluiting hetzelfde.

Extra meetpunt KV


Meest voorkomende situaties
voor extra meetpunt

 • U wilt voor het afnemen en terugleveren van energie verschillende energieleveranciers contracteren. De energieleverancier die het aantrekkelijkste tarief biedt voor de afname van energie, is namelijk niet altijd dezelfde als die het aantrekkelijkste tarief voor de teruglevering van energie biedt.
 • U gaat samen met anderen, in een collectief, op een dak zonnepanelen plaatsen om zo elektriciteit op te wekken. Door een extra meetpunt te plaatsen, kunt u onafhankelijk van de dak eigenaar een energieleverancier kiezen om de opgewekte energie af te rekenen. Voor een extra meetpunt betaalt u geen periodieke kosten.
 • U deelt een bedrijf/terrein met een andere partij. Ook de aansluiting wordt gedeeld, omdat dit voordeliger is qua kosten. Met een extra meetpunt kan elke partij, onafhankelijk van elkaar, zelf een energieleverancier kiezen voor de levering van elektriciteit. Let op: Wij verwijderen het extra meetpunt als de contractant van de hoofdmeter het energiecontract opzegt. Ook verwijderen we het extra meetpunt als wij, vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen, de aansluiting moeten afsluiten.
 • U heeft een laadpaal van een andere partij op uw eigen terrein. Door een extra meetpunt kan de eigenaar van de laadpaal zelf zijn energieleverancier kiezen en betalen voor de levering van elektriciteit.Voorwaarden voor
een extra meetpunt

Elke aansluiting met een elektrameter is geschikt voor een extra meetpunt. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 

 • Voor elk extra meetpunt moet er een overeenkomst met een energieleverancier zijn
 • We sluiten geen aansluit- en transportovereenkomst voor het extra meetpunt, maar hiervoor geldt ook de aansluit- en transportovereenkomst van de hoofdmeter
 • De capaciteit van het extra meetpunt is gelijk aan de capaciteit van de bestaande aansluiting
 • Als de aansluiting voor de hoofdmeter buiten bedrijf wordt gesteld, verwijderen wij de extra meetpunten
 • Alle extra meetpunten komen in dezelfde meterkast als de bestaande aansluiting
 • Op een kleinverbruikaansluiting (t/m 3 x 80 Ampère) geldt een maximum van 5 extra meetpunten
 • De extra meetpunten worden gebruikt voor dezelfde WOZ als de bestaande aansluiting,
 • De installaties achter de meetpunten zijn/worden niet onderling met elkaar verbonden
 • Extra meetpunten mogen niet gebruikt worden voor woonfuncties zoals onderhuur.

Voordelen

 • De energiekosten zijn lager, omdat u geen aansluit- en transportkosten betaalt. U heeft alleen een contract met een energieleverancier.
 • U kunt voor het extra meetpunt een andere energieleverancier kiezen dan voor de bestaande aansluiting. 

Nadelen

 • U bent afhankelijk van de contractant van de aansluiting.
 • Als de contractant voor de aansluiting zijn energieovereenkomst opzegt, verwijderen wij het extra meetpunt. Dit doen wij ook als hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Bereken
de kosten

De kosten bestaan uit:

 • Eenmalige kosten: aanleg van een extra meetpunt. Deze kosten zijn afhankelijk van uw situatie. Voor een kostenopgave vraagt u een offerte aan.
 • Terugkerende kosten voor uw aansluiting: alleen meterhuur. Let op! Deze kosten worden via de energieleverancier doorbelast aan de contractant van de hoofdmeter.