Werkzaamheden tijdens coronavirus
Wij nemen voorzorgsmaatregelen bij onze werkzaamheden, zie ons nieuwsbericht

Als u tijdelijk geen gas of elektriciteit nodig heeft, kunnen wij de aansluiting tijdelijk afsluiten (verzegelen). Dit kan voor maximaal 12 maanden. Daarna moet u kiezen voor heraansluiting of definitief verwijderen van de aansluiting. Gaat u verbouwen en zit de gas- en/of elektriciteitsaansluiting in de weg? Dan is er de mogelijkheid om de huisaansluiting tijdelijk om te zetten naar een bouwaansluiting. Na de werkzaamheden kunnen we de bouwaansluiting dan weer aanpassen naar een huisaansluiting. 

WAT DOET STEDIN 
VOOR U?

Om veilig te kunnen werken of verbouwen, kunnen wij de aansluiting tijdelijk afsluiten. Als de werkzaamheden klaar zijn, sluiten we de aansluitingen weer voor u aan. Zorg er dan wel voor dat u voor de levering van energie tijdig weer een contract afsluit met een energieleverancier. 

 • informatie over de aansluiting(en) en de mogelijkheden
 • verzegeling van de gas- en/of stroomaansluiting als u tijdelijk geen energie nodig heeft 
 • heraansluiten van de gas- en/of stroomaansluiting als u weer energie wilt 

TIJDELIJK DE AANSLUITING AFSLUITEN
IN 4 STAPPEN

 1. Wilt u de energieaansluiting tijdelijk afsluiten? Neem contact op met onze Klantenservice. Wij informeren u over de kosten, u betaalt de kosten en we maken een afspraak voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 2. U heeft voor de tijdelijk afgesloten energieaansluiting geen leveringscontract meer nodig met een energieleverancier. Zeg dit tijdig op om onnodige kosten te voorkomen.

 3. Op de afgesproken datum voeren wij of de aannemer de werkzaamheden uit. 

 4. De tijdelijke afsluiting moet u binnen 12 maanden aanpassen. Kiest u ervoor om de aansluiting weer in gebruik te nemen? Neem dan contact met onze klantenservice op. Zorg er wel voor dat u uiterlijk 10 werkdagen voor de inschakeling een nieuw contract met een energieleverancier heeft afgesloten. Heeft u de aansluiting toch niet meer nodig? Dan kunnen we deze definitief verwijderen.  

TARIEVENOVERZICHT

De Tweede Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen om de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting te verdelen over de bewoner en de netbeheerder. Om een wettelijke basis voor deze (50/50) kostenverdeling te realiseren, is op 18 februari 2020 een amendement aangenomen. De Eerste Kamer moet dit nog goedkeuren en het moet verwerkt worden in een ministeriële regeling. Daarna moet ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) er nog een uitspraak over doen. Daarom is nu nog niet bekend wanneer deze kostenverdeling ingaat. Tot die tijd geldt ons huidige beleid.

 Werkzaamheden  Hoogbouw of laagbouw Tarief enkelvoudig
(excl. BTW)
Tarief enkelvoudig
(incl. BTW)
 
Tarief meervoudig
(excl. BTW)³
Tarief meervoudig
(incl BTW)³

 Verwijderen gasaansluiting²  Hoogbouw  € 78,40  € 94,86
 € 52,23
 € 63,20
 Verwijderen gasaansluiting²  Laagbouw  € 655,19
 € 792,78
 € 421,96
 € 510,57
 Tijdelijk afsluiten gas of elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw  € 78,40
 € 94,86
 n.v.t.
 n.v.t.
 Tijdelijk afsluiten gas en elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 114,41
 € 138,44
 n.v.t.
 n.v.t.
 Heraansluiten gas of elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 78,40
 € 94,86
 n.v.t.
 n.v.t.
 Heraansluiten gas en elektriciteit  Hoogbouw en laagbouw
 € 117,61
 € 142,31
 n.v.t.
 n.v.t.

¹Op verzoek is een uitsplitsing van de kosten van de normcalculatie beschikbaar.

²De tarieven voor verwijderen gasaansluiting zijn voor aansluitleidingen t/m 25 meter. Afhankelijk van uw situatie kan er een vergunning van uw gemeente nodig zijn voor de graafwerkzaamheden. Raadpleeg uw gemeente voor de kosten.

³ VOORWAARDEN MEERVOUDIGE TARIEVEN
 • Minimaal drie aansluitingen 
 • Activiteiten vinden aaneengesloten plaats op één dag
 • De te verwijderen aansluitingen zijn aaneengesloten 
 • Eén contactpersoon waarmee planning wordt afgestemd en die ook zorgt dat er toegang is in de individuele woningen