Werkzaamheden tijdens coronavirus
Wij nemen voorzorgsmaatregelen bij onze werkzaamheden, zie ons nieuwsbericht

Afgesloten gasaansluiting:
kiezen tussen verwijderen en heraansluiten

Uit onderzoek is gebleken dat afgesloten gasaansluitingen op lange termijn een veiligheidsrisico vormen. Bij een woning die geen aardgas gebruikt, verwacht je namelijk geen aardgasvoerende leiding in de woning en in de grond. Dit kan voor een onduidelijke en onveilige situatie zorgen bij bijvoorbeeld werkzaamheden in de woning of in de grond. De Nederlandse netbeheerders hebben daarom afgesproken dat ze gasaansluitingen niet langer dan 12 maanden afgesloten laten liggen. 

Geef uw keuze door

Nieuwe werkwijze netbeheerders

Sinds 2019 sluiten de netbeheerders aansluitingen alleen nog af voor een periode van maximaal 12 maanden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een grootschalige verbouwing. Binnen 12 maanden moet de aansluiting óf worden verwijderd óf opnieuw worden aangesloten. Zoals u weet, moet u voor  deze werkzaamheden betalen. De kosten voor heraansluiten en verwijderen las u in onze brief en ziet u ook hier  Voor deze werkzaamheden betaalt u als klant.

Werkzaamheden bij verwijderen

Als u kiest voor verwijderen, dan halen we de gasleiding weg die loopt vanaf ons hoofdnet tot aan de gasmeter in uw meterkast. Ook verwijderen we de gasmeter en de gaskraan. In een laagbouwwoning moeten we vaak graafwerkzaamheden uitvoeren op uw perceel. Als dat het geval is, maken wij uw tuin na de werkzaamheden weer in orde. Voordat we starten met onze werkzaamheden, onderzoeken we hoe we de gasaansluiting het beste kunnen weghalen. Want elke situatie is anders.

Werkzaamheden bij heraansluiten

Heeft u (op termijn) toch nog gas nodig? Kies dan voor het opnieuw in gebruik nemen van uw gasaansluiting. Wij sluiten uw gasleiding dan opnieuw aan. Voordat wij u opnieuw aansluiten, moet u een nieuw contract voor levering van gas afsluiten met een energieleverancier. Als u weer bent aangesloten, gaat u maandelijkse kosten betalen voor het netbeheer.