U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Collectieven kunnen opgewekte en teruggeleverde energie apart af laten rekenen. Dit gaat via een nieuwe, zuivere terugleveraansluiting. Deze mag uitsluitend gebruikt worden voor het terugleveren van energie. Per WOZ mag er slechts één zuivere terugleveraansluiting naast de bestaande aansluiting gerealiseerd worden.

;

Geschikt voor deelnemers
Postcoderoosregeling

Alleen collectieven die gebruik maken van de Postcoderoosregeling (PCR-regeling) kunnen deze aansluiting aanvragen. Een postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energiecoöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting

De PCR-regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

voordelen

  • U betaalt voor deze aansluiting geen capaciteitstarief. Hierdoor zijn de netbeheerderkosten lager dan bij een reguliere aansluiting.
  • U mag zelf de capaciteit van de zuivere terugleveraansluiting bepalen. U bent dus niet afhankelijk van de capaciteit van de bestaande aansluiting op de betreffende WOZ. De capaciteit van de zuivere terugleveraansluiting mag hoger of lager zijn, afhankelijk van de verwachte op te wekken energie.
  • Het contract voor de zuivere terugleveraansluiting staat los van het contract voor de bestaande aansluiting. Als de eigenaar van de bestaande aansluiting zijn contracten opzegt of wordt afgesloten, blijft de zuivere terugleveraansluiting bestaan.

Meer informatie

Een zuivere terugleveraansluiting aanvragen, doet u via de landelijke site www.mijnaansluiting.nl. Geef hier bij de vraag ‘Waar gaat u de elektriciteitsaansluiting voor gebruiken?’ aan dat u een zuivere terugleveraansluiting aanvraagt.