Middenspanningsstations

We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor koken op inductie en opwekken van energie met zonnepanelen bijvoorbeeld. Om deze grotere hoeveelheid stroom te vervoeren, is op veel plekken uitbreiding van het energienet nodig. Hiermee maken we het net klaar voor de toekomst. We leggen hiervoor extra kabels in de grond. Boven de grond plaatsen we extra middenspanningsstations.

Wat is een Middenspanningsstation?

Elektriciteit brengen wij naar woningen via de kabels van ons energienet. Hiervoor moet we wel eerst de elektriciteit naar de spanning terugbrengen die u in uw woning gebruikt (230 Volt). Dat gebeurt in een middenspanningsstation. Voor de optimale netbelasting plaatst netbeheerder Stedin middenspanningsstations zo centraal mogelijk in een wijk of gebied waar de stroom naar toe moet. Vanuit deze stations verdelen we de stroom in de wijk. Omdat de vraag naar elektriciteit toeneemt, zijn meer middenspanningsstations nodig. Zo zorgen wij ervoor dat u nu en in de toekomst gebruik kunt maken van een betrouwbaar en veilig elektriciteitsnet.

Waar komt het station?

Het middenspanningsstation plaatsen we het liefst op gemeentegrond. Of we plaatsen deze op de grond van de aanvrager van het station. Bij het kiezen van de plek van een middenspanningsstation houden we met veel dingen rekening. Belangrijke punten zijn:

  • Om aan zoveel mogelijk woningen elektriciteit te kunnen leveren, moet het station op een centrale plek staan.
  • De ligging van onze kabels, maar ook van andere kabels in de grond, bepalen welke plek wel en niet kan. In overleg met de gemeente houden we zo veel mogelijk rekening met bestaande bomen of struiken.
  • Wij moeten er goed bij kunnen als we aan het station moeten werken, dus het station moet via de openbare weg bereikbaar zijn.
  • Er moet genoeg ruimte rond het station zijn om veilig te werken.
  • Onze stations voldoen altijd aan alle technische veiligheidsvoorschriften en regels over de afstand van het station tot woningen, andere panden en objecten boven de grond. Een middenspanningsstation maakt geen geluid. Meer informatie hierover vindt u op www.kennisplatform.nl.
  • Als meerdere plekken geschikt zijn dan kiezen we samen met de gemeente de plek die het meest passend is in en voor de omgeving.

Hoe ziet een middenspanningsstation eruit

Stedin plaatst verschillende soorten middenspanningsstations. Stations waar we in kunnen (betreedbare stations), stations waar we niet in kunnen (compact stations) en soms een station in een gebouw (inpandig station). Welk soort station we plaatsen hangt af van de technische eisen. Bijvoorbeeld het aantal kabels en schakelaars dat nodig is. Ook de beschikbare ruimte bepaalt het soort station. Daarom is het ene station groter of kleiner dan het andere.

We overleggen met de gemeente om het uiterlijk van het station zo goed mogelijk te laten passen bij de omgeving. Bijvoorbeeld door de buitenkant in een kleur of materiaal uit te voeren dat past bij de omgeving.