Veelgestelde
vragen

Er zijn al werkzaamheden uitgevoerd waardoor de kabels en leidingen (mogelijk) niet meer bereikbaar zijn of beschadigd zijn geraakt. Wat kan ik doen?

De pandeigenaar/bewoner is altijd verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de elektriciteitskabels en gasleidingen en het voorkomen van beschadigingen. Is dit in uw pand niet het geval? Dan bent u verplicht om dit te (laten) herstellen. Ook de waterleidingen moeten altijd bereikbaar blijven. Lees meer over het bereikbaar houden en voorkomen van beschadigingen aan waterleidingen op bijvoorbeeld de website van Evides Waterbedrijf.

Gerelateerde vragen