Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie: daar werken we bij Stedin elke dag aan. Zodat onze klanten energie hebben om te wonen, werken en leven. Vandaag en morgen. Dat is niet vanzelfsprekend, want de energiewereld verandert. Zo wekken onze klanten steeds vaker duurzame energie op. En moeten we tijdig inspelen op technieken die nu nog niet zijn uitgevonden.

Dit vraagt om een nieuw energiesysteem. Wij zijn daarbij een onmisbare schakel. Samen met onze omgeving werken we aan een duurzaam systeem, dat we betrouwbaar en betaalbaar houden. Dat doen we voor de nieuwe energiegeneratie. Voor mensen die net als wij zuinig zijn op onze wereld.

De energiewereld verandert
Samen maken we er werk van

EEN FLEXIBELE ENERGIEMARKT
Duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, zijn onvoorspelbaar en niet op afroep beschikbaar. Dat betekent dat we op een slimme manier productie en verbruik van elektriciteit op elkaar moeten afstemmen.

Lees meer

EEN NIEUW ENERGIESYSTEEM
Er ontstaat een nieuw energiesysteem doordat we van een fossiele energievoorziening naar een duurzame gaan, meer elektriciteit verbruiken (o.a. door elektrisch vervoer) en gasloos verwarmen.

Lees meer

EEN KLIMAATNEUTRALE SAMENLEVING
Ons klimaat verandert omdat de aarde opwarmt door CO₂-uitstoot uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Voor het verminderen van de wereldwijde CO₂-uitstoot zijn forse maatregelen nodig. Zoals stoppen met aardgas.

Lees meer

SAMENWERKEN AAN DE ENERGIETRANSITIE
De energietransitie vraagt om samenwerking. Daarom nemen we deel aan verschillende samenwerkingsverbanden met klanten, overheden, startups, marktpartijen en universiteiten. We werken bijvoorbeeld aan het oplossen van zaken die de energietransitie nu nog bemoeilijken.

Lees meer

Wat wij doen
voor de nieuwe energiegeneratie

Wereldwijd maken we veel van onze aarde op: 1,7 keer zo veel als de planeet aankan. Met onze One Planet-gedachte willen we ons materiaalgebruik en de uitstoot van fijnstof en CO2 in 2030 binnen de grenzen van de planeet brengen. Maar ook onze verantwoordelijk nemen voor het bieden van kansen aan kansarme groepen in onze samenleving.