U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Overdag de accu opladen met zonnestroom en in de avond de opgeslagen stroom in huis gebruiken. De Utrechtse wijk Lombok experimenteert met laadpalen die het opladen en ontladen van auto-accu’s mogelijk maken.

Binnen de internationale proeftuin LomboXnet doen diverse bedrijven en overheidsinstellingen ervaringen op met de koppeling tussen zonne-energie en het slim laden van elektrische auto's. De wijk had de wereldprimeur met de eerste zogenaamde 'Vehicle-to-Grid' laadpaal. Dat is een slimme laadpaal voor alle elektrische auto's die uit zon opgewekte elektriciteit zowel kunnen laden als opslaan voor later gebruik.

Het bijzondere aan dit systeem is dat de energie in de auto’s teruggeleverd kan worden aan de woningen, zodat er altijd energie beschikbaar is. Zo kan een accu van één elektrische auto een huishouden twee weken van stroom voorzien. Stedin is als netbeheerder ook bij deze proeftuin betrokken, zodat we onze kennis over elektrisch vervoer en de impact ervan op onze energienetten verder ontwikkelen.

De slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omliggende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen zoals scholen. De publieke palen kunnen de accu’s van elektrische auto’s laden én ontladen waardoor de auto’s gebruikt worden voor energieopslag. Daarmee creëert LomboXnet meerdere voordelen:

Hoger eigen verbruik zonne-energie

Het aantal zonnedaken in Nederland blijft stijgen. Om zelfopgewekte stroom ook te kunnen gebruiken als de zon niet schijnt, is opslag cruciaal. Met de slimme laadpaal worden de steeds grotere accu’s in elektrische auto’s ingezet om zonne-energie op te slaan. In Lombok nam daarmee het eigen verbruik van zonne-energie toe tot 87%.

Minder stroompieken

Het lokaal slim afstemmen van vraag en aanbod van energie, voorkomt grote investeringen in het elektriciteitsnet. Om grote aantallen elektrische auto’s te kunnen laden, is de komende jaren alleen al in Nederland een verzwaring van het stroomnet nodig die 40 tot 60 miljard euro kost. Het investeren in slimme laadnetwerken is een slim, schoon en voordelig alternatief voor deze verzwaring.

Meer banen

Technische innovaties zoals Vehicle-to-Grid bieden grote kansen voor extra werkgelegenheid in Nederland. Zo voorspelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030 dankzij elektrische auto’s.

Lombok staat internationaal bekend als dé proeftuin voor het duurzame energiesysteem Smart Solar Charging. Het project Smart Solar Charging wordt uitgevoerd door een ervaren consortium onder leiding van penvoerder Utrecht Sustainability Institute en technisch projectleider LomboXnet. In het consortium werken verder de bedrijven Last Mile Solutions, We Drive Solar, New Solar, The People Group, Jedlix en Stedin samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek in de proeftuinen wordt ondersteund door de gemeenten Utrecht, Houten en Utrechtse Heuvelrug, Renault, Provincie Utrecht, Triodos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.

Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Europese Unie