Bewoners Hoog Dalem starten een lokale energiemarkt

Op sommige momenten van de dag gebruik je meer energie dan op andere. Hoe zorg je er nu voor dat je de energie van kalme momenten gebruikt op piekmomenten? In het Gorinchemse Hoog Dalem doen 15 huishoudens mee aan een vervolg op de praktijkproef naar een nieuw energiesysteem. Stedin en partners onderzoeken samen met de bewoners hoe ze de zelf opgewekte energie, zoveel mogelijk in de wijk gebruiken. Met elkaar vormen ze een energy community én een lokale energiemarkt!

LEF in Hoog Dalem bewijst het ware potentieel van een open, lokale energiemarkt. LEF staat niet alleen voor Lokaal, Energie en Flexibiliteit, het is ook wat de betrokkenen tonen door mee te doen aan dit vooruitstrevende project.

Als community een lokale energiemarkt starten

15 woningen in de wijk zijn ingericht met slimme apparatuur die actief stuurt op zonnepanelen en energieverbruik. Met elkaar proberen de bewoners zo veel mogelijk de eigen lokaal opgewekte energie te verbruiken, door energie onderling uit te wisselen. Dit gebeurt met behulp van blockchaintechnologie. Stedin stemt als netbeheerder vraag en aanbod van energie op elkaar af om zo de belasting van het energienet te verlagen. De huishoudens worden zo voor een groot deel zelfvoorzienend en het regionale energienet wordt op deze manier ontlast. Maar hoe werkt zo’n lokale energiemarkt?

Leerdoelen vervolg proeftuin

Het vervolg van de proeftuin Hoog Dalem heeft een aantal duidelijke leerdoelen.

  • Hoeveel flexibiliteit kan er in de lokale markt beschikbaar gemaakt worden?
  • Hoe goed lukt het om hiermee vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen?
  • Levert dit een schaalbare business case op, die op veel meer locaties in Nederland toepasbaar is? 
  • Onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen aan hard- en software voor verbetering van het project. Zo wordt bekeken welke data vanuit de woningen voor zowel bewoners als netbeheerders en fabrikanten relevant zijn om de lokale energiemarkt goed te beheren.