Jaarbericht 2018 en ouder

Publicaties 2017

De gesegmenteerde informatie die in voorgaande jaren werd verantwoord in een ‘Financieel verslag gereguleerde activiteiten', is met ingang van 2017 opgenomen als bijlage bij de Jaarrekening 2017.