INVESTERINGSPLAN
2020-2022

Tot en met 15 juni vindt u hier ons concept-investeringsplan 2020 – 2022. Hierin leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u hoe wij de komende 3 jaar zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig gebeurt. U kunt het plan 4 weken lang inzien. We horen graag wat u van ons plan vindt. En in hoeverre de informatie uit het plan aansluit bij wat u van ons wilt weten. 

ons eerste  
INVESTERINGSPLAN

Dit is de eerste keer dat we een investeringsplan presenteren. We zijn ons er dan ook van bewust dat het nog geen resultaat oplevert dat naadloos aansluit bij de stormachtige ontwikkeling van de energietransitie. Wel maakt het investeringsplan duidelijk dat we heel fors investeren om de transitie mogelijk te maken. En dat we knelpunten aanpakken, samen met alle maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij de grootste infrastructurele transitie ooit in ons land.

vERTEL ONS  
WAT U VINDT

We zijn benieuwd naar uw mening over ons investeringsplan. Daarom houden alle netbeheerders een consultatieperiode aan van 4 weken. In deze periode kunt u de plannen inzien en uw reactie met ons delen. Bij Stedin loopt die periode van 18 mei tot en met 15 juni. Via het formulier op deze pagina geeft u uw vragen en opmerkingen aan ons door. Dit is belangrijk om bij het opstellen van een volgende versie in 2022, een investeringsplan te maken dat beter aansluit op uw informatiebehoeften. 

Hoe verwerken we
UW REACTIE?

De door u ingezonden zienswijze voegen we toe aan het concept investeringsplan. Samen met het plan sturen we uw zienswijze op 1 juli naar de Autoriteit Consument & Markt. Zij toets het plan, daarna is het vastgesteld. Vervolgens plaatsen wij het definitieve plan op deze pagina. Uw zienswijze gebruiken wij om de opzet van het volgend investeringsplan van 2022 beter aan te laten sluiten op uw informatiebehoeften. Helaas hebben we, mede gezien de wettelijke termijnen waaraan wij gehouden worden, te weinig tijd om reacties inhoudelijk te verwerken.

We stemmen ons investeringsplan af op
uw transitieplannen RES, Warmte en RAL

In de toekomst zullen transitieplannen – zoals de regionale energiestrategie (RES), de transitievisie warmte en de regionale aanpak laadinfrastructuur (RAL) – een belangrijke bron vormen voor ons investeringsplan. Hoe beter wij uw plannen kennen, hoe correcter wij kunnen doorrekenen welke investeringen in onze netten daarvoor nodig zijn. Voor het investeringsplan van 2020-2022 maakten we gebruik van erkende landelijke en regionale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen.