In ons investeringsplan 2020 – 2022 leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u hoe wij de komende 3 jaar zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig gebeurt. Het plan was 4 weken lang in te zien voor consultatie. Zo kon op de voorgenomen investeringen gereageerd worden. De ingediende zienswijzen uit de consultatie en onze reactie hierop, zijn toegevoegd in paragraaf 7.6. Dit investeringsplan hebben we ook ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Na toetsing door de ACM is het definitieve investeringsplan vastgesteld en per 1 oktober 2020 op onze website gepubliceerd. 

ons eerste
investeringsplan

Dit is de eerste keer dat we een investeringsplan presenteren. We zijn ons er dan ook van bewust dat het nog geen resultaat oplevert dat naadloos aansluit bij de stormachtige ontwikkeling van de energietransitie. Wel maakt het investeringsplan duidelijk dat we heel fors investeren om de transitie mogelijk te maken. En dat we knelpunten aanpakken, samen met alle maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij de grootste infrastructurele transitie ooit in ons land.

consultatieperiode
is afgerond

We zijn benieuwd naar uw mening over ons investeringsplan. Daarom hielden we een consultatieperiode van 4 weken. In deze periode van 18 mei tot en met 15 juni
waren onze plannen in te zien en kon erop gereageerd worden. De ingediende zienswijzen en onze reactie hierop, hebben we aan ons investeringsplan toegevoegd in paragraaf 7.6. De reacties helpen ons bovendien om bij het opstellen van een volgende versie in 2022, een investeringsplan te maken dat beter aansluit op uw informatiebehoeften. 

Hoe verwerken we
UW REACTIE?

De door u ingezonden zienswijze is toegevoegd aan het investeringsplan. Samen met het plan stuurden we uw zienswijze op 1 juli naar de Autoriteit Consument & Markt. Zij toets het plan, daarna is het vastgesteld. Vervolgens plaatsen wij het definitieve plan op deze pagina. Uw zienswijze gebruiken wij om de opzet van het volgend investeringsplan van 2022 beter aan te laten sluiten op uw informatiebehoeften. Helaas hebben we, mede gezien de wettelijke termijnen waaraan wij gehouden worden, te weinig tijd om reacties inhoudelijk te verwerken.

We stemmen ons investeringsplan af op
uw transitieplannen RES, Warmte en RAL

In de toekomst zullen transitieplannen – zoals de regionale energiestrategie (RES), de transitievisie warmte en de regionale aanpak laadinfrastructuur (RAL) – een belangrijke bron vormen voor ons investeringsplan. Hoe beter wij uw plannen kennen, hoe correcter wij kunnen doorrekenen welke investeringen in onze netten daarvoor nodig zijn. Voor het investeringsplan van 2020-2022 maakten we gebruik van erkende landelijke en regionale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen.