U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

In ons investeringsplan 2020 – 2022 leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u hoe wij de komende 3 jaar zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig gebeurt. Het plan was 4 weken lang in te zien voor consultatie. Zo kon op de voorgenomen investeringen gereageerd worden. De ingediende zienswijzen uit de consultatie en onze reactie hierop, zijn toegevoegd in paragraaf 7.6. Dit investeringsplan hebben we ook ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Na toetsing door de ACM is het definitieve investeringsplan vastgesteld en per 1 oktober 2020 op onze website gepubliceerd. 

Investeringen
in netcapaciteit

Ter ondersteuning van ons investeringsplan ontwikkelden we voor de provincies Utrecht en Zuid-Holland kaarten die de geplande investeringen in een gemeente laten zien. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan stations en verbindingen (>25kV) die in de periode 2020-2022 uitgevoerd of opgestart worden. Aanvullende informatie over de investeringen staat in het Investeringsplan 2020-2022.

Investeringskaart provincie Zuid-Holland

INVESTERINGEN elektriciteitsnet provincie zUID-hOLLAND 

Investeringskaart voor provincie Utrecht

INVESTERINGEN elektriciteitsnet provincie Utrecht

ons eerste
investeringsplan

Dit is de eerste keer dat we een investeringsplan presenteren. We zijn ons er dan ook van bewust dat het nog geen resultaat oplevert dat naadloos aansluit bij de stormachtige ontwikkeling van de energietransitie. Wel maakt het investeringsplan duidelijk dat we heel fors investeren om de transitie mogelijk te maken. En dat we knelpunten aanpakken, samen met alle maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij de grootste infrastructurele transitie ooit in ons land.

consultatieperiode
is afgerond

We zijn benieuwd naar uw mening over ons investeringsplan. Daarom hielden we een consultatieperiode van 4 weken. In deze periode van 18 mei tot en met 15 juni
waren onze plannen in te zien en kon erop gereageerd worden. De ingediende zienswijzen en onze reactie hierop, hebben we aan ons investeringsplan toegevoegd in paragraaf 7.6. De reacties helpen ons bovendien om bij het opstellen van een volgende versie in 2022, een investeringsplan te maken dat beter aansluit op uw informatiebehoeften. 

UW TRANSITIEPLANNEN
ZIJN ONZE BASIS

In de toekomst zijn transitieplannen – zoals de regionale energiestrategie (RES), de transitievisie warmte en de regionale aanpak laadinfrastructuur (RAL) – een belangrijke bron voor ons investeringsplan. Hoe beter wij uw plannen kennen, hoe correcter wij kunnen doorrekenen welke investeringen in onze netten daarvoor nodig zijn. Voor het investeringsplan van 2020-2022 maakten we gebruik van erkende landelijke en regionale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen.