In ons investeringsplan 2022 leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Het investeringsplan vertelt u hoe wij de komende jaren zorgen voor voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig gebeurt.

Het plan was in november 2021 vier weken in te zien voor consultatie. Na toetsing door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is ons investeringsplan sinds 4 april 2022 definitief. 

Inzicht in
uitbreidings- en vervangingsinvesteringen

Ons investeringsplan 2022 omvat de investeringen van Stedin en Enduris. Samen voeren we sinds 1 januari 2022 netbeheeractiviteiten uit onder de naam Stedin. Dit doen we in een groot deel van de Randstad, Utrecht en Zeeland, waaronder de Rotterdamse en Zeeuwse havens. Ook een deel van Noord-Holland en Friesland hoort bij ons verzorgingsgebied. Met het investeringsplan geven we inzicht in onze toekomstige investeringen en de onderbouwing hiervan.

Uw mening over
ons investeringsplan

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Het is een complexe opgave om de snel groeiende vraag naar elektriciteit én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur te faciliteren. Het is dan ook belangrijk dat de voorgestelde investeringen zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag naar en het aanbod van elektriciteit en gas. Daarom informeren én consulteren we diverse landelijke en regionale partijen zo goed mogelijk. Zo komen we tot investeringsplannen die de gewenste ontwikkelingen mogelijk maken en de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten waarborgen. 

We hielden tot 29 november 2021 een consultatieperiode van vier weken waarin u ons investeringsplan kon inzien en uw opmerkingen of vragen met ons kon delen. De ingediende zienswijzen vanuit de consultatie maken inzichtelijk hoe we nog beter kunnen aansluiten op uw informatiebehoeften. De ingediende zienswijzen en onze reactie hierop, voegden we toe aan het conceptinvesteringsplan. Dit plan hebben we ingediend bij de ACM die het vervolgens heeft getoetst. Het definitieve investeringsplan 2022 is nu gepubliceerd.

Investeringen
in netcapaciteit

Ter ondersteuning van ons investeringsplan ontwikkelden we voor de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland kaarten die de geplande investeringen in een gemeente laten zien. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan stations en verbindingen (≥25kVen ≥8 bar) die in de periode 2022-2031 uitgevoerd en afgerond worden.* Aanvullende informatie over de investeringen staat in het investeringsplan 2022. Het is ook mogelijk een totaaloverzicht van de investeringen te downloaden in Excel.

* Ook in de provincies Utrecht, Zeeland, Friesland en Noord-Holland investeren we in de betrouwbaarheid en veiligheid van ons gasnet. Deze investeringen zijn echter op netvlakken onder de 8 bar en benoemen we daarom niet individueel in het investeringsplan. 

Investeringen Zuid-Holland

Investeringen Utrecht

Investeringen Zeeland

Uw transitieplannen
zijn onze basis

Vanuit Stedin zijn we actief betrokken bij de landelijke programma’s op het gebied van de energietransitie zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord: Regionale Energie Strategieën (RES), Cluster Energie Strategieën (CES), Transitievisie Warmte (TVW) en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De beschikbare inzichten vanuit de regionale energietransitieplannen zijn opgenomen in de scenario’s. Daarnaast gebruikten we bij het opstellen van het plan actuele klantinformatie en erkende landelijke en regionale bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen en publieke en private projectontwikkelingen.