U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Aantrekkende economie zet groei zonnedaken in hogere versnelling

Rotterdam, 6 maart 2018

In 2017 groeide het vermogen van zonnepanelen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland met 100 megawatt (MW). Dat is een groei van 38% in vergelijking tot het voorgaande jaar. Netbeheerder Stedin ziet al jaren de groei stevig doorzetten, maar 2017 was een nieuw record jaar. Belangrijke reden is de aantrekkende economie. Er worden veel meer zonnepanelen geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de nieuwbouw. Ook ziet Stedin het aantal grote installaties, zoals daken van stallen die vol met zonnepanelen worden gelegd, hard groeien. De zonnepanelen in Stedin-gebied hebben samen een vermogen van 363 MW. Dit vermogen kan voldoende duurzame stroom opwekken om 107.000 huishoudens een jaar lang te voorzien. 

Utrecht en Amersfoort gaan Den Haag voorbij

De ranglijst van gemeenten met het meeste geregistreerde vermogen zonne-energie wordt sinds afgelopen zomer aangevoerd door Utrecht. Andere jaren stond Den Haag op de eerste plaats, maar de hofstad moet nu Utrecht en ook Amersfoort in de ranglijst voor zich dulden. Naast de steden doen ook de relatief kleine gemeenten het goed. Goeree-Overflakkee, Utrechtse Heuvelrug, Pijnacker-Nootdorp en Houten hebben alle vier rond de 20.000 huishoudens en staan toch in de top 10.    

   Gemeente

Geregistreerd
vermogen (MW)

 1  Utrecht 20,2
 2  Amersfoort 13,8
 3 Den Haag 13,3
 4 Rotterdam 12,8
 5 Zeist 10,0
 6 Goeree-Overflakkee 9,3
 7 Zoetermeer 8,2
 8 Utrechtse Heuvelrug 6,7
 9 Pijnacker-Nootdorp 6,6
 10 Houten 6,5

Tabel: top 10 geregistreerd vermogen zonnepanelen per gemeente in Stedin-gebied, bron: Stedin

Kleine gemeenten sterkste stijgers

De kleinere gemeenten in Stedin-gebied zijn doorgaans ook de gemeenten die de meeste groei van vermogen zonne-energie laten zien. Dit zijn vaak gemeenten met veel nieuwbouw of waar het eenvoudiger is om panelen te installeren op bestaande daken. De afgelopen vier jaar was Rijswijk met afstand de grootste stijger in Stedin-gebied. Hier werd het vermogen van zonne-energie bijna drie keer groter. Zoetermeer is de enige stad in de top 10 van sterkste stijgers. In Zoetermeer verdubbelde het vermogen zonne-energie ruim sinds 2014.

   Gemeente

Geregistreerd
vermogen (MW) 2014

Geregistreerd
vermogen (MW) 2017
% Groei 2014-2017
 1 Rijswijk 1,1 4,4 284%
 2 Eemnes 0,6 2,1 236%
 3 IJsselstein  0,9 3,0 225%
 4 Sliedrecht  0,6 2,0 219%
 5 Waddinxveen  0,8 2,6 214%
 6 Lingewaal  0,3 0,9 213%
 7 Zoetermeer  2,7 8,2 210%
 8 Baarn  0,9 2,7 193%
 9 Leidschendam-Voorburg  1,4 4,1 189%
 10 Vianen  0,6 1,7 178%
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel: top 10 gemeente met meeste groei vermogen zonnepanelen in Stedin-gebied t/m 31-12-2017. Bron: PIR Stedin.

Vermogen grote installaties groeit met 90%

Bij Stedin is van ruim 90.000 huishoudens in Zuid-Holland en Utrecht bekend dat zij zonnepanelen hebben. Daarnaast hebben ook 700 grote installaties zich geregistreerd. Dit zijn vaak ondernemers die daken van bijvoorbeeld stallen of loodsen vol leggen met zonnepanelen. Het gaat hier om projecten die via CertiQ worden geregistreerd en SDE+ subsidie krijgen. Het vermogen van grote installaties in het gebied van Stedin is in 2017 gegroeid met 90%. Het totale vermogen van deze grote installaties is nu 76 MW, een vijfde van het totaal vermogen zonne-energie. Dit aandeel zal de komende jaren steeds harder groeien. Analyse van de afgegeven SDE+ subsidiebeschikkingen laat zien dat er de komende jaren nog honderden MW-en bijkomen. 

Grafiek groei zonnepanelen 2017 
Grafiek: cumulatief vermogen zonnepanelen van huishoudens (oranje) en grote installaties (geel) t/m 31-12-2017. Bron: PIR Stedin en CertiQ.

Aanpassing salderingsregeling heeft geen negatieve invloed

Wie met z’n zonnepanelen stroom teruglevert aan het energienet, doet aan ‘salderen’. Dit betekent dat de zonnestroom van het elektriciteitsverbruik wordt afgetrokken. In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de salderingsregeling in 2020 wordt omgevormd in een nieuwe regeling. Verandering betekent onzekerheid en kan een negatieve invloed hebben op de groei van zonnestroom. Stedin ziet in de cijfers vooralsnog geen zichtbaar effect van een negatief sentiment.
  
Stedin houdt goed de effecten van zonne-energie op ons stroomnet in de gaten houden. Je kunt nu eenmaal niet steeds meer stroom op dezelfde kabels kwijt.

,,We zijn blij dat de groei van zonne-energie goed doorzet, want het brengt de uitstoot van CO2 in Nederland omlaag’’, zegt Joep Weerts, directeur Klant & Markt bij Stedin. ,,Voor de netbeheerder betekent dit dat we goed de effecten van zonne-energie op ons stroomnet in de gaten houden. Je kunt nu eenmaal niet steeds meer stroom op dezelfde kabels kwijt. Waar nodig nemen we maatregelen. Zo houden we ons energienetwerk betrouwbaar en kunnen we maximaal gebruikmaken van duurzame energie.’’ 

Rijswijk Buiten van bovenaf
Foto: Rijswijk Buiten met veel nieuwbouw en zonnepanelen. Bron: Google Maps. 

Wat kunnen we nog verwachten?

Ook in 2018 verwacht Stedin weer nieuwe records. De nieuwbouw blijft aantrekken en een groot aantal zonne-energieprojecten zit al in de pijplijn. In 2018 zal de helft van de groei in het aantal zonnepanelen voor rekening komen van de grote installaties. Het CBS raamt het totale vermogen van zonne-energie in Nederland nu op 2,7 gigawatt. Stedin verwacht dat die groei doorzet naar zo’n 6 gigawatt in 2020. Meer vermogen dan waar de Rijksoverheid rekening mee houdt. Afhankelijk van de SDE+ subsidies voor grote zonne-installaties kan het daadwerkelijke vermogen in 2020 nog groter worden.

Registreren zonnepanelen

Wanneer je meer zonne-energie opwekt dan je verbruikt, dan ben je energieleverancier. Het is belangrijk het vermogen van de zonnepanelen door te geven aan de netbeheerder. Die hebben deze gegevens nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren. Dit is van groot belang bij storingen, werkzaamheden of calamiteiten, maar ook om vraag en aanbod van stroom optimaal op elkaar af te afstemmen. Het registreren van zonnepanelen gaat via www.energieleveren.nl. Deze gegevens worden geregistreerd in PIR, een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders en EDSN.

Open zonnedata beschikbaar

Stedin biedt een open databestand aan van het opgestelde vermogen zonne-energie in geaggregeerde vorm per gemeente. Het bestand is te downloaden via www.stedin.net/opendata.

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat doen we bij Stedin elke dag. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.