U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Netbeheerders: belangrijke tussenstap naar Klimaatakkoord

Rotterdam, 24 december 2018

Afgelopen vrijdag werd het ontwerp klimaatakkoord gepresenteerd. Stedin is via Netbeheer Nederland bij de onderhandelingen betrokken. De Nederlandse netbeheerders zien de uitkomsten van het ontwerp Klimaatakkoord als een belangrijke tussenstap. Bij de energietransitie staan wat de netbeheerders betreft drie sleutelwoorden centraal: voorspellen, verslimmen en verzwaren. Deze inzet zien de netbeheerders voldoende terug in dit conceptakkoord. Door slimmer met het huidige net om te gaan en planmatig te werken, kan de verzwaring zoveel mogelijk beperkt blijven. De uitdaging ligt de komende jaren in de uitwerking en uitvoering van het akkoord. Netbeheer Nederland nam namens de netbeheerders deel aan de klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde omgeving. 

Voorspellen

Hoe beter we weten wat er gaat gebeuren, hoe beter de kosten in de hand te houden zijn. Zo kan bijvoorbeeld bij de keuze van locaties voor windmolens en zonneparken rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte op het net. Dat scheelt kosten en tijdrovende ruimtelijke procedures. Daarom is voorspellen de komende jaren zo belangrijk. De netbeheerders gaan aan de slag in de Regionale Energiestrategieën (RES) om samen met de regio’s te bepalen, waar, wanneer en hoeveel duurzame opwek er nodig is. In het concept-Klimaatakkoord van vandaag zijn op voorstel van de netbeheerders afspraken opgenomen over anticiperende netuitbreidingen, de hervorming van het aansluitkader en het tijdig betrekken van de netbeheerders in de vergunningverlening van duurzame opwek. 

Verslimmen en verzwaren

De partijen achter het concept-Klimaatakkoord kiezen voor een structurele, wijkgerichte aanpak voor de warmtetransitie in de Gebouwde Omgeving. Onder regie van gemeenten werkt een groot aantal partijen, waaronder de netbeheerders, straks wijk voor wijk aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. De netbeheerders verwachten veel van deze aanpak, onder meer omdat dit de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de werkzaamheden verhoogt.
Met slimme maatregelen om pieken in het net op te vangen, zijn minder grote verzwaringen nodig. Een voorbeeld hiervan is de slimme laadpaal, die de auto-accu pas gaat laden als het net minder zwaar belast is. Dat het net desondanks ook verzwaard zal moeten worden, staat voor de netbeheerders niet ter discussie.
Naast de inzet op netuitbreiding zijn de netbeheerders blij met de afspraken over de reductie van de aansluitkosten in het concept-Klimaatakkoord. Doel is slimmer, goedkoper en sneller aan te sluiten.

Nieuwe ruimte

De betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het net staan bij de netbeheerders voorop. Daar is ook vernieuwing voor nodig. De ruimte voor experimenten met waterstof en andere gassen in de bestaande netten juichen de netbeheerders dan ook toe. Ook is afgesproken dat de netbeheerders gaan investeren in meer mogelijkheden voor de invoeding van Groen Gas. 

Maakbaarheid

Een zorg voor de toekomst is het vinden van voldoende technici om de uitbreidingen en transities mogelijk te maken. Het Convenant MBO-aanbod Klimaattechniek ondersteunen de netbeheerders dan ook van harte. Dit convenant heeft specifiek als doel tot een verbeterd aanbod van opleidingen op het MBO te komen, waarbij de aansluiting tussen arbeidsmarkt en opleidingen wordt versterkt. 

Blijvende aandachtspunten

Naast alle positieve punten in het concept-Klimaatakkoord, blijven de netbeheerders bij de verdere uitwerking en uitrol alert op een aantal zaken. De belangrijkste aandachtspunten zijn het voorkomen van overbelasting en het stellen van eisen aan de sturingsmogelijkheden van apparaten. Ook vragen de verschillen tussen wijken en regio’s in de nieuwe energiestructuur om aandacht. Tot slot zullen de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het net altijd de aandacht van de netbeheerders hebben.