Dak kan er eindelijk af in Doorn voor uithijsen kapotte transformator

Rotterdam, 20 maart 2024

Netbeheerder Stedin heeft op maandagavond 18 maart eindelijk de kapotte transformator uit het transformatorhuis aan de Amersfoortseweg in Doorn gehesen. Dat ging op spectaculaire wijze want het dak moest eraf om de transformator eruit te krijgen. Iets wat niet elke dag gebeurt; in de meeste gevallen wordt een transformator namelijk via de deur naar buiten gereden. Bovendien wordt niet iedere week de A12 afgesloten voor het transport van een transformator. De reparatie is noodzakelijk om de lokale stroomvoorziening te borgen en het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken. 

In november 2022 kwam Stedin er tijdens een inspectie achter dat één van de twee transformatoren defect was. Een urgente situatie, waarbij de netbeheerder direct in actie wil komen. De werkzaamheden liepen echter vertraging op omdat er een beschermde diersoort in het transformatorhuis bleek te zitten; de vleermuis – van twee verschillende soorten. En deze heeft conform de Omgevingswet voorrang, ook op noodzakelijke werkzaamheden van de netbeheerder.
   

Natuurinclusief werken

Op dit moment is er één werkende transformator over in het transformatorhuis, waarmee een vrij groot gebied wordt voorzien van stroom; zo'n 12.000 klanten. Er is een hele kleine kans dat die tweede transformator ook uitvalt, dan is er langere tijd geen stroom in de omgeving. Dat wil Stedin uiteraard voorkomen. Regiodirecteur Warmold ten Zijthoff: “We hebben in de weg hier naartoe veel geleerd. De noodzaak van onze infrastructuur en die van natuurwaarde kwamen met elkaar in botsing. Hierover hebben we veel gesprekken gevoerd met de provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug en inmiddels werken we nog meer ‘natuurinclusief'. In Doorn betekent dit dat het dak van het transformatorhuis eraf ging op een manier die de vleermuizen niet verstoort. Ik ben erg blij dat we nu eindelijk – en in goede samenwerking – zijn gestart met onze herstelwerkzaamheden.” De transformator wordt naar verwachting over zo'n acht weken, in mei, teruggeplaatst.
 

Spectaculaire videobeelden

Het op deze manier uithijsen van de kapotte transformator is een technisch hoogstandje. In een video laat Stedin zien hoe het dak speciaal moest worden klaargemaakt om de transformator eruit te krijgen. Daarnaast vertellen projectleiders Peter Huijgen en Afzal Khan en ecoloog Jelle Aalders welke stappen gezet moesten worden om tot dit moment te komen. Bekijk hier de video. 

Na een informatiebijeenkomst voor de buurt op maandagavond vertelde Stedin op dinsdagochtend 19 maart ook aan de leerlingen van nabijgelegen basisschool Kameleon, via interactieve gastlessen, wat er allemaal gebeurt in het transformatorhuis achter hun school en waarom dat nodig is.