U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Door regeerakkoord vooruit in de energietransitie

Rotterdam, 10 oktober 2017

Stedin kan vooruit met het nieuwe regeerakkoord dat vandaag gepresenteerd is. Met een stevige set aan maatregelen wordt de energietransitie de komende jaren verder op tempo gejaagd. Belangrijk punt: de aansluitplicht op aardgas bij nieuwbouw verdwijnt uit de wet.

In het regeerakkoord wordt vol ingezet op CO2-reductie: de aanstaande regering gaat sturen op 49% reductie van de CO2-uitstoot in vergelijking met het ijkjaar 1990. Deze ambitie maakt het noodzakelijk om fikse stappen te maken in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het schrappen van de aansluitplicht op aardgas bij nieuwbouwwijken, waar Stedin zich de afgelopen jaren voor hard heeft gemaakt, is daar een goed voorbeeld van. Naast het uitfaseren van aardgas geeft het regeerakkoord aan netbeheerders de opdracht om met gemeenten te komen tot de beste aanpak om woningen en panden vergaand te isoleren en duurzaam te verwarmen. Dit benadrukt de cruciale rol die netbeheerders spelen bij het komen tot lokale keuzes over verduurzaming van de energievoorziening.

Ook in de industrie ontstaan kansen voor verduurzaming en nieuwe energienetwerken, extra gesterkt door een CO2-belasting en herziening van de energiebelasting. Met de Rotterdamse haven in ons verzorgingsgebied, kan Stedin daaraan, indien gewenst, een grote bijdrage leveren. In diezelfde haven komen ook de elektriciteitskabels van wind op zee aan land. Deze elektriciteit wordt in de toekomst mogelijk opgeslagen als waterstof en anders via ons elektriciteitsnet verder over land vervoerd. Naast een groei van wind op zee, leidt ook de groei van zonneparken tot extra werk aan de elektriciteitsinfrastructuur. Aanpassingen aan het elektriciteitsnet zijn ook nodig om de groei van elektrische auto’s in te passen.

Dit regeerakkoord geeft een boost aan de energietransitie en daarmee aan het werk van Stedin.
 
Dit regeerakkoord geeft een boost aan de energietransitie en daarmee aan het werk van Stedin. Om deze ambities te verwezenlijken zal iedereen ‘aan de bak moeten’ en met elkaar moeten samenwerken. Ook Stedin levert als een sterke netbeheerder die netten geschikt maakt voor verdere elektrificatie en partijen bijstaat in het maken van keuzes in de verduurzaming van gebouwen, wijken en dorpen, een grote bijdrage aan de uitvoering van dit regeerakkoord, aan de energietransitie en aan de aanpak van klimaatverandering.