U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Dordrecht, Evides en Stedin stemmen werkzaamheden af

Dordrecht, 17 juni 2020

"Als het aan ons ligt, beperken we overlast voor omwonenden en het verkeer tot een absoluut minimum en gaat de straat voortaan nog maar één keer open". Dat stellen wethouder Marco Stam van de gemeente Dordrecht, manager Infra Robbert Wever van Evides Waterbedrijf en Jan van Oorschot, directeur A&V van Stedin. Om dat doel te bevorderen, hebben zij op 17 juni 2020 een intentieverklaring getekend die de afstemming van werkzaamheden moet verbeteren.

De verklaring heeft betrekking op de uitvoering van onderhouds- en/of vervangingsprojecten in de ondergrond van gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. De drie partijen zetten zich hiermee in voor een duurzame samenwerking en bepalen voor de komende jaren de projecten in Dordrecht die ze gezamenlijk gaan uitvoeren.  

Voordelen

De komende jaren vinden in Dordrecht diverse werkzaamheden onder de grond plaats in verband met het vervangen van gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. Door de handen ineen te slaan, werken beide organisaties aan samenwerkingsvoordeel op het gebied van omgevingsmanagement, kwaliteit, veiligheid en (kosten)efficiency.

Wethouder Marco Stam: ,,In de stedelijke omgeving van Dordrecht is de ruimte beperkt. Je zit elkaar daardoor al snel in de weg met werkzaamheden. Daarbij komt dat we als gemeente de komende jaren duizenden nieuwe woningen binnen de bestaande stad willen bouwen. Om te voorkomen dat een straat drie keer open gaat, is deze samenwerking heel belangrijk."

“Deze samenwerking zorgt ervoor dat we gemakkelijker projecten door dezelfde aannemer uit kunnen laten voeren”, aldus Jan van Oorschot, directeur Aanleg & Vervanging bij Stedin. “Dat is financieel aantrekkelijk en we zijn hierdoor sneller klaar met de werkzaamheden. Dat zijn niet alleen voor ons voordelen, maar ook voor de inwoners en ondernemers in Dordrecht.”

Robbert Wever, Manager Infra bij Evides Waterbedrijf: “Met steeds meer netbeheerders en gemeenten werken we echt goed samen in de ondergrond en dat werpt zijn vruchten af. De straat hoeft maar één keer open waardoor we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. En door gezamenlijk een project voor te bereiden en uit te voeren kunnen we onderhoudsprojecten sneller en efficiënter uitvoeren. Het is de laatste samenwerking die ik mag ondertekenen als Manager Infra, binnenkort draag ik het stokje over. Mijn opvolger zit klaar om dit beleid voort te zetten. Het zal zeker niet de laatste ondertekening zijn van Evides als het gaat om samenwerking in de ondergrond.” 

Aanpak

De komende periode maken Dordrecht, Evides en Stedin concrete afspraken over de samenwerking op deze projecten. Daarnaast komen er afspraken over de meerjarenplanning en de communicatie over concrete werkzaamheden. Het voorkomen van graafschade en het beperken van overlast wordt daar continu in meegenomen. Tevens bekijken de organisaties of er meer partijen in de ondergrond actief zijn, die mogelijk willen aansluiten.