U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Dunea en Stedin verkennen nauwere samenwerking

Rotterdam, 15 mei 2018

Den Haag, 15 mei 2018 - Netbeheerders Stedin (energie) en Dunea (drinkwater) willen nauwer samenwerken en verkennen samen waar dit voordelen biedt; voor klanten, gemeenten en andere stakeholders. Beide directeuren maakten dit dinsdag 15 mei officieel met de ondertekening van een intentieverklaring.

De werkgebieden van Stedin en Dunea overlappen elkaar in het westelijk deel van Zuid-Holland. Bij nieuwbouw hebben zij gezamenlijke aanleg van infra al georganiseerd via Structin. Ook bij individuele vervangingsprojecten  in de straat wordt al regelmatig samengewerkt. Toch denken beide partijen dat er meer te winnen is. CEO Marc van der Linden (Stedin): “Een van de grote ergernissen bij onze klanten is de opengebroken straat. Zeker als dat meerdere keren kort achter elkaar gebeurt. Het waternet van Dunea en het energienet van Stedin liggen op veel plekken naast elkaar in de grond. Het ligt voor de hand dat we zoveel mogelijk werkzaamheden samen uitvoeren om zo overlast voor de omgeving te verminderen en onze efficiëntie te vergroten.”

Naast samen aanleggen en samen vervangen van infra ziet Dunea ook kansen op ander vlakken. Directeur Wim Drossaert (Dunea): “We opereren beiden in een stedelijke en sterk veranderende omgeving en bereiden ons voor op de toekomst. Mogelijk heeft de één problemen opgelost op een manier die de ander inspireert of zijn er uitdagingen die we het beste samen kunnen aangaan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan veranderende wetgeving, werving van technisch personeel en datamanagement.” Na deze verkenning kan een samenwerkingsovereenkomst de volgende stap zijn.

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.

Over Dunea

Dunea produceert en levert duurzaam, lekker en betrouwbaar drinkwater aan circa 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Jaarlijks ontvangen wij 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. We beheren de prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning, al bijna 145 jaar. Schoon drinkwater en een fijne leefomgeving vormen de basis voor een goed leven. Dat gunnen we toekomstige generaties ook. Daarom zijn wij altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden. Dunea zorgt voor duin & water.