Eerste Nederlandse huizen verwarmd met 100% waterstof een feit

Rozenburg, 25 juni 2019

Op dinsdag 25 juni zijn in Rozenburg (ZH) voor de allereerste keer in Nederland bestaande huizen verwarmd op 100% waterstof. De primeur werd het afgelopen najaar al aangekondigd door de bedrijven Gasterra, Bekaert Heating, Remeha, DNV GL, gemeente Rotterdam, woningstichting Ressort Wonen en netbeheerder Stedin. De afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen. De leidingen zijn getest op waterstof en de speciale CV-ketels voor pure waterstof zijn geïnstalleerd. 

Nog niet eerder zijn in Nederland huizen verwarmd met HR-ketels op pure waterstof. Volgens de partners kan de technologie in dit project een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Bij de verbranding van waterstofgas komt, in tegenstelling tot aardgas, geen CO2 vrij. De proef met waterstof is een voortzetting op het bestaande Power2Gas project in Rozenburg. Bij dit project wordt lokaal waterstof geproduceerd met groene stroom en via een separaat gasnet van Stedin getransporteerd naar het ketelhuis van het appartementencomplex. In het ketelhuis hangen drie HR-ketels van Bekaert Heating, Gasterra en Remeha. Deze ketels verwarmen vervolgens een deel van het nabijgelegen appartementencomplex van Ressort Wonen.

Waterstofketels
De drie HR-ketels op 100% waterstof van: Gasterra, Bekaert Heating en Remeha. Foto: Thomas Fasting.

Verder onderzoek nodig

De toepassing van waterstof voor verwarming van huizen lijkt potentieel te hebben, maar moet nog wel verder onderzocht worden. Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Netbeheerders in Nederland pleiten er daarom voor om tot 2030 in te zetten op de ontwikkeling en het gebruik van waterstof in de industrie en op een aantal pilots. Om die reden heeft Stedin de specialisten van Bekaert Heating, Gasterra en Remeha gevraagd aan het Power2Gas project in Rozenburg mee te doen. DNV GL verzorgt de technische aspecten en veiligheid rondom het project.

Waterstof als alternatief voor verwarming gebouwde omgeving

Het afbouwen van het aardgasverbruik en het aardgasloos maken van woningen komt de komende jaren in een stroomversnelling. In de toekomst kan waterstof, naast groen gas, all-electric en warmtenetten een alternatief zijn voor duurzame verwarming van woningen. Uit een onderzoek van Kiwa blijkt dat het huidige distributienet voor aardgas geschikt te maken is voor waterstof. Het gebruik van waterstof in het bestaande gasnet kan in de toekomst een volwaardig alternatief zijn voor andere energiebronnen en verwarmingsoplossingen. Bijvoorbeeld voor historische binnensteden met veel monumentale panden die niet goed te isoleren zijn en daarom op het eerste gezicht ongeschikt zijn voor all-electric of warmtenet.

Druk op de knop
Samen het ketelhuis openen, op de foto van links naar rechts: Frans Desloover van Ressort Wonen, Evander de Vies van Bekaert, Peter Snel van BDR Thermea Group (moederbedrijf Remeha), Albert van der Molen van Stedin, Gerard Martinus van Gasterra, David Peters van Stedin, wethouder Arno Bonte van gemeente Rotterdam, Johan Knijp en Harm Vlak van DNV GL en Arthur van Schayk van Remeha. Foto: Thomas Fasting.