U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Eerste schop in de grond voor Waterstof-straat

Rotterdam, 1 oktober 2018

“De bestaande gasdistributienetten zijn geschikt om biomethaan of 100% waterstof te transporteren. Ook de moderne materialen als slagvast PVC, PE en kathodisch beschermd staal zijn geschikt voor het gebruik van deze duurzame gassen.” Aldus het rapport Toekomstbestendige gasdistributienetten, dat Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland uitvoerde. Deze conclusies op papier worden binnenkort getest op een heus 'normaal' gasnet op The Green Village in Delft, met medewerking van netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin.

Vandaag werd daarvoor de eerste schop in de grond gestoken en binnenkort vloeit het eerste waterstofgas erdoor. Het onderzoek van de pilot spitst zich toe op drie zaken: (1) het ontwikkelen van passende veiligheidsmaatregelen, (2) het ontwikkelen van standaarden, normen en keurmerken en (3) validatie in de praktijk (kennis en ervaring). 

Waterstofgas biedt perspectief

In 2050 willen we niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van onze woningen. Alternatieven voor het aardgasnet in onze woningen en wijken - de bestaande bebouwde omgeving - zijn er: een volledig elektrisch net of een warmtenet. Een ander soort gas in het bestaande aardgasnetwerk behoort ook tot de opties en waterstofgas biedt perspectief. Volgens het onderzoek van Kiwa lijkt deze oplossing minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties en kan daarom een relatief goedkope verduurzamingsoptie zijn. Aardgasapparatuur moet wel worden aangepast. Om dit te demonstreren en de samenhang met het totale energiesysteem inzichtelijk te maken, wordt het experiment in de Waterstof-straat opgezet.

The Green Village in Delft
Door het aardgasnet van The Green Village gaat binnenkort waterstof in plaats van aardgas.

Voorfase voor pilotwijken

Met dit initiatief willen de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzoek en innovatie aanjagen. Het experiment vormt een voorfase voor de uitrol in pilotwijken in Nederland. Het sluit bovendien aan bij het op 1 juni jl. aan minister Wiebes aangeboden Manifest Waterstof Coalitie, dat, naast door de netwerkbedrijven, ook door meerdere kennisinstellingen is ondertekend waaronder TU Delft. De netwerkbedrijven zien de potentievolle rol van waterstofgas in de energietransitie. Mede daarom is het van belang verder onderzoek te doen naar de inzet van waterstofgas in de gebouwde omgeving.