U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Energienetten onmisbare schakel voor flexibiliteit

Rotterdam, 1 augustus 2017

Rotterdam, 1 augustus - Om de betrouwbaarheid van het energienet op peil te houden investeert Stedin nu al in startups die het energienet meer flexibel maken. In het FLEX Versnellingsprogramma werken we samen met startups en pionierende energieverbruikers. Binnenkort beginnen we met iwell en Duroplan twee nieuwe pilots. 

Leren van effecten op het net

Zo start binnenkort een samenwerking met Duroplan. Met inzet van hun Durocan wordt het effect gemeten op de piekbelasting van het energienet. De Durocan is een slim energiemanagement systeem gecombineerd met een opslagvat. Als de zonnepanelen meer stroom opwekken dan wordt verbruikt, dan zet de Durocan deze stroom om in warmte, in plaats van terug te leveren. Rik van Bavel van Durocan: “De samenwerking met Stedin helpt ons om drempels weg te nemen en te leren van de effecten op het net. Dit is onmisbaar voor de uitrol van ons product op grote schaal en in het buitenland”. Deze pilot gaat na de zomer van start bij vijf huishoudens.

Om goed te leren omgaan met pieken in vraag en aanbod starten we met iwell een pilot bij appartementencomplexen. In dit project zwakt een accu een deel van het piekverbruik, door bijvoorbeeld de lift, af. Hierdoor kunnen deze complexen wellicht toe met een kleinere aansluiting. Het resultaat hiervan is een kostenverlaging voor de klant dus en meer flexibiliteit in het energienet. Vincent Ruijter (iwell) over de pilot: "Het versnellen van de energietransitie is de belangrijkste drijfveer voor iwell. Dit doen we door met batterijen balans te brengen in het gebruik en opwek van (groene) energie. Het netwerk van Stedin is voor ons een onmisbare schakel voor deze balans. Omdat wij ook flexibiliteit aan Stedin kunnen bieden ontstaat voor ons een win-win situatie." 

Pilot met BAM en Enervalis op stoom

De pilot met BAM en Enervalis is goed op gang. Zij beproeven samen hoe ze de piekbelasting van het net beïnvloeden door het besturen van energiemodules in Nul-op-de-meter woningen. Afgelopen kwartaal vond in de woningen een nulmeting plaats zodat het effect van de besturing gemeten kan worden. Voor de komende periode zijn er afspraken gemaakt over deze sturing. Vanzelfsprekend zijn we benieuwd naar de nieuwe metingen. 

Leerpunten 

Het werven van deelnemers aan de pilot blijkt in de praktijk erg lastig. Om die reden is recentelijk in samenspraak met Sympower besloten via een andere strategie invulling te geven aan de pilot. Sympower wil bij eindgebruikers onderzoeken of het de piekbelasting op onze netten kan verminderen door aansturing van warmtepompen en elektrische boilers.

De pilot met Qurrent is gestopt vanwege het beperkte aantal aanmeldingen van deelnemers. In deze pilot heeft dat te maken met dat de klant nog niet het voordeel ziet van variabele tarieven en de mogelijke onzekerheid. Met ook de inzichten vanuit Sympower lijkt dat er nog weinig draagvlak is bij consumenten voor het aanbod van de flexibiliteitsoplossing. Qurrent gaat daarom zelf door met de ontwikkeling van smart home toepassingen die het gebruik van variabele tarieven interessant maken voor consumenten. Stedin blijft inzetten op flexibiliteit, omdat het een uitstekend middel is om duurzaam opgewekte energie beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen.

Over Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Daar werkt Stedin elke dag aan. Zodat onze ruim twee miljoen klanten kunnen wonen, werken en leven in de meest stedelijke en industriële regio van Nederland: de provincie Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Want juist in ons verzorgingsgebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Met zo’n 3000 medewerkers werken we aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Een systeem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. En dat we kunnen doorgeven van generatie op generatie.