U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.


Factsheet biedt RES-regio’s richtlijn voor concretiseren plannen

Rotterdam, 19 maart 2021

Netbeheer Nederland heeft een handreiking uitgebracht waarin geduid wordt welke informatie uit een RES gebruikt wordt in de investeringsplannen van de netbeheerders. De handreiking beschrijft welke mate van concreetheid en zekerheid in de RES nodig is en hoe stappen gezet kunnen worden om tot die concreetheid en zekerheid te komen.

In 30 Nederlandse regio’s worden Regionale Energiestrategieën (RES’en) opgesteld, met als ambitie in 2030 35 TWh aan duurzame opwek op land te realiseren. Om de ambities van regio’s betaalbaar en voor 2030 uitvoerbaar te maken zoeken we in de RES-regio’s samen naar de optimale afweging. Hoe concreter het lukt om de RES’en uit te werken hoe meer inzicht netbeheerders kunnen geven in maatschappelijke kosten, ruimtebeslag en tijd die nodig is om de infrastructuur aan te passen. De uitgewerkte ambities van de RES regio’s bieden netbeheerders belangrijke inzichten in welke uitbreidingen van de energie-infrastructuur nodig zijn.

De handreiking schetst, voor alle stappen van het RES-proces hoe de plannen zo concreet mogelijk gemaakt kunnen worden. Ook als er alleen een ambitie ligt, kan de netbeheerder deze informatie benutten. Hoe concreter (waar komt wat) en zekerder bijvoorbeeld vastgelegd in ruimtelijk beleid) de plannen zijn, hoe beter de netbeheerder rekening kan houden met de informatie. De handreiking is te downloaden op de website van Netbeheer Nederland.