U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Gasnet vervangen bij kookgas is desinvestering

Rotterdam, 24 mei 2019

Stedin wil geen gasnet meer vervangen bij gasaansluitingen die enkel voor kookgas worden gebruikt. Als netbeheerder vinden we die vervanging onverantwoord en een desinvestering voor de samenleving. Als alternatief willen we in samenwerking met marktpartijen klanten enthousiasmeren voor het koken op inductie. 
  

Om de CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde te beperken, gaan we de komende decennia in Nederland van het aardgas af. Huishoudens hebben een aardgasaansluiting om het huis te verwarmen en/of te koken. Circa 87.000 huishoudens in Stedin-gebied krijgen warmte via een warmtenet, maar koken nog op aardgas. Het gasnet is hier alleen aangelegd om te kunnen koken. Als deze gasnetten vervangen moeten worden, moeten netbeheerders investeringen doen die vanuit een maatschappelijk perspectief niet doelmatig zijn. Op korte termijn wordt dit gasnet namelijk toch vervangen, waardoor die investering een desinvestering zal blijken. Om de kosten van het gasnet laag te houden, wil Stedin de investeringen in dit type gasnetten voorkomen. Er is immers een goed, betaalbaar en comfortabel alternatief voor koken op gas: inductiekoken.

Verleiden om over te stappen op inductiekoken

De afgelopen jaren heeft Stedin verschillende mogelijkheden bekeken hoe klanten verleid kunnen worden om over te stappen op inductie. Twee modellen zijn daarbij uitgewerkt: koken-as-a-service (het KAAS-model) en het model voor woningcorporaties. Bij het KAAS-model betaalt de bewoner de vaste kosten van de gasaansluiting voortaan als leasekosten aan een kookbedrijf dat daarvoor een nieuw inductiefornuis plaatst en onderhoudt. Doordat niet langer hoeft te worden betaald voor een gasaansluiting, leidt het leasebedrag niet tot hogere maandlasten. Het tweede model is ontwikkeld in samenwerking met woningcorporaties. De woningcorporatie installeert op eigen kosten inductiekookplaten bij haar bewoners in ruil voor een verhoging van de servicekosten of de huur. Hierbij vervallen voor de bewoner dan de kosten voor de gasaansluiting. Ook in dit model zijn de bewoners financieel netto beter af.

Drempels wegnemen

Hoewel deze twee modellen de financiële drempels wegnemen, leert de ervaring dat er nog steeds andere drempels blijven bestaan, zoals het regelen van het inbouwen ('gedoe') en het wennen eraan. Daarom zoekt Stedin de samenwerking met het Rijk om de drempel verder te verlagen door te kijken naar een effectieve subsidie. Als verleiden niet of onvoldoende oplevert, wil de netbeheerder samen met de overheid zoeken naar mogelijkheden om het wettelijk mogelijk te maken om – onder strikte voorwaarden en in overleg met de gemeente – gasnetten niet te vervangen als dat vanuit maatschappelijk oogpunt niet doelmatig is.