U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Gemeente Den Haag: geen nieuwbouw meer met aardgas

Den Haag, 15 maart 2019

Vanaf 1 juli 2018 krijgen bouwplannen geen vergunning meer voor huizen met een aardgasaansluiting. Den Haag wil dat zo veel mogelijk huizen gasloos gebouwd worden, ook nieuwbouwhuizen met een oudere vergunning. Bewoners die hun gasaansluiting alleen gebruiken om te koken, worden aangemoedigd over te stappen op inductiekoken.
 
Dit staat in de intentieovereenkomst ‘Oogsten van laaghangend fruit in de warmtetransitie’ die vandaag door de gemeente Den Haag en netbeheerder Stedin is getekend. Vorig jaar maakte het kabinet bekend dat de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 vervalt. Hierdoor moeten nieuwbouwwoningen, waarvoor op 1 juli 2018 nog geen aanvraag voor een bouwvergunning was ingediend, gasloos worden gebouwd. 

Bouwvergunning

Er worden in alle steden in Nederland nog steeds woningen gebouwd die gas gebruiken voor verwarmen en koken.  Dit zijn projecten waarvan de vergunning voor 1 juli 2018 is ingediend. 
Den Haag en Stedin gaan alles op alles zetten, zodat zoveel mogelijk van deze projecten óók zonder aardgasaansluiting gebouwd worden. ‘Mensen kopen of huren liever niet een nieuw huis als er over 5 tot 10 jaar weer kosten zijn voor een verbouwing, omdat de wijk dan op een nieuwe schone energiebron overgaat. Inwoners willen best bijdragen aan duurzaamheid, maar dan moet het ze – terecht- wel een beetje gemakkelijk gemaakt worden. Dus dat gaan we doen,’ aldus wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren.
 

Kookgas

Met de intentieverklaring hebben Den Haag en Stedin afgesproken dat er nog dit jaar wordt gestart met een project waarin 1000 bewoners een aantrekkelijk aanbod krijgen om collectief over te stappen naar koken op inductie. Dit gaat vooral om de ongeveer 5000 huishoudens die hun gasaansluiting alleen gebruiken om te koken. Uit gegevens en een pilot door Stedin blijkt dat het voor deze groep comfortabeler en goedkoper is om over te stappen op inductie. Maar de grootste winst voor deze bewoners, legt Van Tongeren uit, is dat de lucht in huis daarna schoner is. Bovendien is de kans op ongelukken, doordat het gas per ongeluk aan blijft staan, kleiner. 
 

Als een grote groep mensen collectief de overstap maakt naar inductie, hoeft het aardgasnet bovendien niet vervangen te worden. David Peters, Chief Transition Officer bij Stedin: ‘Het voorkomen van onnodige investeringen in het gasnet zorgt ervoor dat de energierekening van onze klanten niet onnodig hoeft te stijgen.’

David Peters, Chief Transition Officer bij Stedin en Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie bij de gemeente Den Haag, met de getekende intentieovereenkomst.

Kadernota

Vorige week heeft wethouder Van Tongeren de Kadernota Duurzaam Doen gepresenteerd. Hierin staat op welke manier de gemeente Den Haag samen met haar bewoners werkt aan een stad die schoner, groener en duurzamer wordt. De GroenLinks-wethouder heeft deze nota samen met bewoners, bedrijven en organisaties opgesteld. Van Tongeren: ‘Ik wil nu doorpakken, maar ik heb daarbij een belangrijke eis: we doen het samen met de stad, met bewoners en ondernemers.’ Deze intentieovereenkomst past bij deze filosofie van de wethouder.